Z MYŚLĄ O WYNAJMIE

Jeżeli nasi klienci wynajmują nieruchomości na cele mieszkaniowe albo lokale pod działalność handlową, biurową lub usługową to mamy produkt szyty na miarę . Można ubezpieczyć się od ryzyk, które związane są z wynajmem i ochrona zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych. Wybierając ochronę „Generali, z myślą o wynajmie” można zyskać spokój.

Produkt dopasowany dla Klientów, którzy posiadają nieruchomość przeznaczoną na wynajem na:

 • Działalność biurową
 • Działalność usługową
 • Działalność handlową detaliczną
 • Na cele mieszkaniowe.

Zaletą tego produktu jest brak potrzeby wskazywania PDK.

Co wyróżnia taki rodzaj ochrony ubezpieczeniowej:

 • Ochrona zapewnia wypłatę utraconego czynszu- do trzech miesięcy maksymalnie, gdy w skutek wystąpienia szkody ubezpieczony lokal lub budynek nie będzie nadawał się do prowadzenia działalności gospodarczej lub do dalszego zamieszkiwania
 • Ochrona obejmuje swoim zakresem szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków czy też budowli takich jak między innymi siłowniki czy automatyka bram
 • Ochrona zapewnia pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody jak na przykład ustalenie przyczyny zatkanej rury kanalizacyjnej, do 10% SU, nie więcej niż dwadzieścia tysięcy złotych
 • Odpowiedzialność cywilną lokatora- czyli ochronę przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody, które powstały podczas korzystania przez lokatora z nieruchomości wyrządzone osobom trzecim
 • Ochrona mienia w przypadku dewastacji przez najemcę- wypłatę odszkodowania w przypadku gdy mienie zostało umyślnie uszkodzone lub zniszczone przez najemcę na skutek dewastacji
 • Telefoniczna asysta prawna w postaci organizacji kosztów prawnej pomocy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – co pomaga w sprawach, gdzie wymagana jest konsultacja prawna, przygotowanie dokumentów prawnych
 • Ochrona zapewnia wsparcie w sytuacji uszkodzenia lub awarii maszyn lub urządzeń, kiedy awarie te powstały wskutek przepięcia, zwarcia czy błędów w obsłudze
 • Assistance techniczny- m.in. pomoc w przypadku zatrzaśnięcia drzwi lub zacięcie zamka, awarii sprzętu RTV/AGD lub dozór mienia.

W produkcie „Generali z myślą o wynajmie” odszkodowanie zostanie wypłacone m.in. za:

 • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody wyrządzone przez „każdy” deszcz (bez względu na jego natężenie) i „każdy” wiatr (bez względu na jego prędkość),
 • szkody powstałe w wyniku pękania rur (bez konieczności kupowania dodatkowej klauzuli i do wysokości sumy ubezpieczenia)
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta z wyłączeniem kretów, dzików, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem lub osób bliskich (dostępne w wariancie od wszystkich ryzyk).

Generali odpowiada m.in. za  pokrycie kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych ścian, stropów, dachów, podłóg, sufitów, okien, drzwi i zamków powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku. W zakresie jest również pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn szkody ubezpieczonym mieniu do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 zł.