Klient pyta Agent odpowiada: Warta Dla Ciebie i Rodziny

Nasi Klienci często już korzystający z wyżej wymienionej ochrony ubezpieczenia po jakimś czasie wracają do nas z pytaniami. Chodzi o zmiany na polisie, kontynuację. Dlatego też, postanowiliśmy odpowiedzieć na kilka z takich pytań:

Dziś odpowiemy na pytania dotyczące stanu zdrowia dla osób po 55 r. ż.

Czy może zawrzeć umowę osoba, która była w szpitalu z powodu badań kontrolnych lub profilaktycznych, mając na uwadze poniższe pytanie?

tj.: „Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy, był Pan/Pani leczony/a w szpitalu lub był Pan/Pani operowany/a, a także obecnie planuję Pan/Pani pobytu w szpitalu lub operacje, za wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, operacji przepukliny brzusznej/pachwinowej, przegrody nosa, złamania kończyny dolnej lub górnej, skręceniem, zwichnięciem kończyny, ciąży, porodu?”

Jeżeli klient był w szpitalu celem wykonania badania i nie wynikają z tego tytułu dalsze konsekwencje zdrowotne – nie wymaga dalszego leczenia czy operacji i nie planowane jest takie działanie – to zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe.

Czy może zawrzeć umowę osoba, która np. 5 lat temu przeszła zawał serca i jest pod stałą kontrolą lekarską i zażywa leki, mając na uwadze poniższe pytanie?

tj.: „Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani lub leczył/a się Pan/Pani z powodu: zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), cukrzycy, choroby nowotworowej, guzów, uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków), przewlekłej choroby wątroby, trzustki, przewlekłej choroby nerek, zaburzenia psychicznego lub neurologicznego?”

W takim przypadku klient nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia, ponieważ jest pod stałą kontrola lekarska i leczy się w ww. okresie 3 lat licząc do daty podpisania wnioskopolisy.

Czy może zawrzeć umowę osoba, która np. 8 lat temu miała zdiagnozowaną chorobę nowotworową, jest wyleczona i w okresie 3 lat przed podpisaniem wnioskopolisy nie leczyła się tylko stawia się badania kontrolne, mając na uwadze poniższe pytanie?

tj.: „Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani lub leczył/a się Pan/Pani z powodu: zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), cukrzycy, choroby nowotworowej, guzów, uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków), przewlekłej choroby wątroby, trzustki, przewlekłej choroby nerek, zaburzenia psychicznego lub neurologicznego?”

W takim przypadku klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia, ponieważ klient jest wyleczony i w okresie 3 lat licząc do daty podpisania wnioskopolisy, już się nie leczy.

Źródło: Warta TU S.A.