Jak
wypowiedzieć OC?

Sposób 1 – wypowiadam aktualne OC dzień przed końcem polisy

Wypowiedzenie na dzień przed końcem obecnej polisy, art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa nie wznowi się na kolejny rok. Wypowiedzenie musi zostać złożone najpóźniej dzień przed końcem polisy, jeśli jednak nie zdążyłeś, to musisz poczekać, aż wejdzie w życie nowa polisa i wypowiedzieć ją z art. 28a.

Uwaga: nie dotyczy to nowych nabywców oraz osób, które zalegały z opłatami składek. Takim osobom polisa OC nie wznawia się automatycznie, więc nie ma konieczności wypowiadania, ale też istnieje ryzyko kary z UFG za brak OC.

Sposób 2 – mam podwójne OC

W przypadku podwójnego OC, czyli w poprzednim Towarzystwie Ubezpieczeniowym została wygenerowana polisa w formie automatycznego odnowienia, a Klient zawarł polisę osobiście w innym Towarzystwie. Podstawa prawna art. 28a w.w. Ustawy.
Taką polisę, automatycznie odnowioną z mocy Ustawy, nawet opłaconą, można wypowiedzieć w każdym czasie, po 3 dniach, po miesiącu, po pół roku. Należy wtedy również złożyć wniosek o zwrot składki.

Uwaga: nie dotyczy Klientów, którzy osobiście wznowili polisę u Ubezpieczyciela lub Agenta. Dotyczy wyłącznie polisy, która bez udziału Klienta wznowiła się w systemie. Proszę również pamiętać, że brak opłaty składki lub raty generuje BRAK automatycznego odnowienia z mocy Ustawy, nowy nabywca pojazdu również nie będzie miał wznowienia z automatu.

Sposób 3 – kupiłem pojazd i wypowiadam polisę

Wypowiedzenie nowego nabywcy pojazdu na podstawie art. 31 w.w. Ustawy. Klient decyduje, z jakim dniem wypowiada umowę, oczywiście w tym samym dniu musi posiadać inną polisę OC. W przypadku zakupu pojazdu polisa zostaje przekazana nowemu nabywcy i wyłącznie on ma prawo ją wypowiedzieć. Oczywiście miłym gestem będzie poinformowanie Zbywcy o tym fakcie, aby mógł uzyskać zwrot składki z Towarzystwa.

Co to jest UFG i jakie daje możliwości?

UFG to portal, na którym możemy dowiedzieć się:

 • Jaka jest historia polis i szkód z polis,
 • Czy dany pojazd posiada polisę OC,
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jestem poszkodowany, a sprawca wypadku nieznany,
 • Jakie są kary za brak OC.

Więcej informacji na www.ufg.pl

Kary za brak OC

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020:

GRADACJA OPŁATY

SAMOCHODY OSOBOWE

SAMOCHODY CIĘŻAROWE,

CIĄGNIKI SAMOCHODOWE, AUTOBUSY

POZOSTAŁE POJAZDY

OC ROLNIKÓW

100%

5200 zł

7800 zł

870 zł

260 zł

50%

2600 zł

3900 zł

430 zł

260 zł

20%

1040 zł

1560 zł

170 zł

260 zł

Podstawy do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie

Jak zgłaszać
szkody z polis?

Aby zgłosić szkodę wystarczy zadzwonić na numer podany na polisie i konsultant w czasie rejestracji szkody poprosi o wszystkie niezbędne dane oraz przekaże schemat postępowania w dalszym toku sprawy.

Można również zgłosić szkodę online. Linki do zgłaszania szkód w poszczególnych Towarzystwach:

Jak sprawdzić
czy pojazd ma polisę?

Wystarczy wejść na stronę www.ufg.pl i podać nr rejestracyjny lub nr VIN pojazdu