Wystarczy jedna minuta, aby wykupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu

 1. Kliknij w produkt, którym jesteś zainteresowany.
 2. Wybierz i kliknij w Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym chcesz zakupić polisę. Uwaga: po wejściu na adres danego Towarzystwa nie przeładowuj strony.
 3. Wypełnij kilka ważnych informacji niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia,
 4. Potwierdź swoje dane,
 5. Zapłać za ubezpieczenie online.

Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w żłobku, przedszkolu, szkole lub na studiach? Już w minutę możesz wykupić ochronę ubezpieczenia m.in. w związku wypadkiem czy pobytem w szpitalu. Jest to zabezpieczenie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu czy wymaganej rehabilitacji. Ochrona ubezpieczenia działa nie tylko w Polsce, ale również za granicą 24h na dobę. Przed dokonaniem wyboru sprawdź również ogólne warunki ubezpieczenia. 

NNW i OC dla
pracowników
oświaty

Wykupując NNW dla pracowników placówek oświatowych mają Państwo możliwość dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zadań, które mają związek z procesem nauczania i wychowania. 

Wybierasz się w podróż? Nie zapomnij o ubezpieczeniu, to ochroni nie tylko Twoje życie, zdarzenia chorobowe, bagaż, szkody, jakie możesz wyrządzić np. w hotelu, ale również zabezpieczy Twoją rodzinę w przypadku, gdyby Tobie coś się stało.

W poniższym linku  znajdziesz informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Dom
Mieszkanie

Kup online ubezpieczenie swojego mienia znajdującego się na terenie RP (dom, mieszkanie, dom letniskowy, dom w budowie, itp.). Pamiętaj, że ubezpieczenie może składać się z następujących elementów:

 1. Mury od ognia i innych zdarzeń losowych dla właścicieli nieruchomości,
  1. Elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych,
  2. Elementy ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych,
  3. Szyby i inne elementy szklane,
  4. Koszty poszukiwania szkody,
  5. Wandalizm i graffiti,
  6. Przepięcia,
  7. Dzikie zwierzęta,
  8. Drony, quady, hulajnogi elektryczne,
  9. Anteny satelitarne, panele fotowoltaiczne,
  10. Budynki gospodarcze, garaże, ogrodzenie, bramy wjazdowe, itp.,
  11. Zabudowa ogrodu,
  12. Nagrobki, itd.
 2. Domy w budowie i domki letniskowe,
 3. Mienie od kradzieży, w tym laptopy i telefony komórkowe,
 4. OC w życiu prywatnym,
 5. NNW dla Klienta i domowników,
 6. Ochrona prawna,
 7. Assistance dla domu,
 8. Ubezpieczenie rowerów wraz z OC rowerzysty,
 9. I wiele innych możliwości ubezpieczenia.

Najemca nieruchomości, który nie jest właścicielem, nie musi ubezpieczać pozycji nr 1.

Więcej >>

Ubezpieczenia:
fotowoltaika

Ubezpieczenie dla właścicieli kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja w montaż takiej nowoczesnej inwestycji to duży koszt, a dzięki ubezpieczeniu Twoja instalacja energii odnawialnej będzie odpowiednio chroniona

Ubezpieczenie swoim  zakresem obejmuje: 

 • nieprzewidziane zdarzenia losowe, które obejmują 18 zjawisk takich jak:
  dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie
 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi,
 • utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Ubezpieczenia:
Medipass

Jeżeli jesteś świadomy trudności w uzyskaniu szybkiej, fachowej diagnozy w sytuacjach poważnych zachorowań to ubezpieczenie jest dla Ciebie.  

Jest to ubezpieczenie drugiej eksperckiej opinii medycznej. W przypadku chorób takich jak: onkologia, kardiologia i kardiochirurgia, neurologia i neurochirurgia czy ortopedia, ubezpieczenie zapewni dostęp do 2 eksperckich opinii medycznych z całego świata.

Kup ubezpieczenie online, możesz wybrać:

 1. OC obowiązkowe
 2. Auto Casco
 3. NNW dla kierowcy i pasażerów
 4. Assistance

Możesz ubezpieczyć online:

 1. Samochód osobowy
 2. Motocykl
 3. Przyczepkę
 4. Pojazd ciężarowy do 3,5t
 5. Traktor

Więcej >>

Assistance
Polska
Europa

Dla samochodów w wieku do 15 lat oraz powyżej 15 lat. Ubezpieczenie krótkoterminowe na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy drogowej powstałych w związku ze zdarzeniami assistance (awaria, wypadek lub kradzież), zgodnie z wybranym zakresem. 

Z nami wykupisz dodatkowe holowanie dla twojego pojazdu bez względu na jego wiek, m.in.:

 • uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie wewnątrz Pojazdu urządzeń służących do jego otwarcia lub uruchomienia,
 • rozładowanie akumulatora, 
 • uszkodzenie ogumienia.
 • unieruchomienie Pojazdu wskutek braku paliwa, zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa,
 • holowanie nawet do 500 km
 • auto zastępcze
 • ochrona w razie wypadku i kradzieży
 • pomoc tłumacza
 • transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do miejsca zakwaterowania 
 • wymiana koła i żarówki
 • awaria akumulatora
 • dostarczenie paliwa

NNW
Indywidualne

Kup ubezpieczenie online, zabezpieczające przed skutkami Nieszczęśliwego Wypadku, możesz wybrać:

 1. Sumę Ubezpieczenia, aby zabezpieczała w odpowiedni sposób
 2. Ubezpieczyć sporty wysokiego ryzyka
 3. Ubezpieczyć zawał serca lub udar mózgu
 4. Wyczynowe uprawianie sportów

Kiedy się to przyda? Wyjazd na terenie Polski, wyjazd zagranicę, wyjazd na narty lub wyjazd związany z innymi uprawianymi sportami.

Więcej >>