POLITYKA PRYWATNOŚCI HUMAN SP. Z O.O. 

Informacje o administratorze danych.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza kontaktowego Human sp. z o.o. udostępnionego na stronie www.human.org.pl w zakładce Kontakt oraz w portalu społecznościowym Facebook („Formularz”) lub w innych mediach społecznościowych. 
 2. Administratorem danych osobowych podanych w ramach formularza tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych jest Human sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dolnej Wsi 129, KRS 0000399765, NIP: 6312641522,
 3. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych i kontakt z nim można uzyskać pod adresem: iod@human.org.pl 

Zakres danych i w jaki sposób je zbieramy?

 1. Przy wypełnianiu formularza prosimy o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 2. Podane przez użytkowników dane w formularzu są dobrowolne. Podanie tych danych jest konieczne do zrealizowania celu, który opisaliśmy poniżej.
 3. Human sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe przekazane przez użytkowników w ramach formularza w celu skontaktowania się z użytkownikiem i przedstawienia mu oferty świadczenia usług. Podane dane wykorzystujemy wyłącznie w celu, o którym Cię poinformowaliśmy.  

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Human sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach formularza zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie zgody, której użytkownik udzielił wypełniając formularz.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Jeśli wyrazisz odrębną zgodę, będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.
 4. Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas konkursach, i przekażesz nam w związku z tym Twoje dane, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 5. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Ci telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.
 6. W niektórych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane z racji obowiązków prawnych (np. polisy, faktury, nagrody w konkursie, firmy kurierskie, agencje reklamowe organizujące konkursy, nasi podwykonawcy). 

Okres przechowywania danych

 1. Okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa oraz celów i podstaw przetwarzania.
 2. W przypadku danych do polis ubezpieczeniowych okres przechowywania danych wynika z wymaganych przepisów prawa oraz zgody RODO, jaką podpisałeś osobiście. 
 3. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
 4. Po upływie w.w. okresów Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

Prawa Klienta

Klientowi przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo do ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, o ile nie wynika to z przepisów prawa i zobowiązuje nas do przetwarzania tych danych w dalszym ciągu;

Okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa oraz celów i podstaw przetwarzania.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych i jakie masz uprawnienia?

Human sp. z o.o. zapewnia użytkownikom prawo dostępu do treści Danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownik, którego dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Human sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu niż Human sp. z o.o. administratorowi danych. Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia użytkownik powinien skontaktować się z Human sp. z o.o. kierując wiadomość na adres biuro@human.org.pl

Pliki cookies i inne technologie

Cookies są krótkimi informacjami, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki tekstowe nie maja żadnego wpływu na Twoje urządzenia, służą nam jedynie do analizy, jakie produkty mogą być dla Ciebie potrzebne, jak dopasować produkty do Twoich potrzeb, służą do analizy ruchu na stronie. 

Cookies dzielimy, ze względu na okres przechowywania na:

 • session cookies, które są plikami tymczasowymi na urządzeniu do czasu wylogowania lub zakończenia sesji
 • persistent cookies, które są plikami stałymi, przechowywanymi na urządzeniu do końca czasu, określonego  w parametrach plików cookies lub usunięcia przez użytkownika.

Cookies, ze względu na funkcje, jakie pełnią, dzielimy na:

 • pliki niezbędne do korzystania z usług 
 • pliki niezbędnie do zapewnienia bezpieczeństwa, 
 • pliki niezbędne do uzyskania informacji o wydajności strony 
 • pliki funkcjonalne, pozwalające na zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień takich, jak np. wygląd strony internetowej itp.;
 • pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do indywidualnych zainteresowań.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies nie pozwalają na Twoją identyfikację. 

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu/Aplikacji Mobilnej w pełnym zakresie.

Zebrane dane będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nasi Partnerzy.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Zmiany polityki prywatności

Polityka została opublikowana w dniu 02.11.2020r. wszelkie zmiany  niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Zarząd Human Sp. z o.o.