Życie

Na rynku funkcjonuje wiele ubezpieczeń życiowych:

 • NNW chroniące od wypadków, dla dorosłych i dzieci, dla uprawiających sporty, również ekstremalne 
 • Ochrona od śmierci, NNW, kalectwa, udaru, zawału, pobytu w szpitalu itd.
 • Ubezpieczenie j.w. ale z gwarancją zwrotu wpłaconych składek
 • Ubezpieczenia pod kredyt
 • IKZE
 • Grupa otwarta dla Klienta indywidualnego
 • Ubezpieczenie dla seniorów, opis w osobnej zakładce.

Ubezpieczenie na życie to na przykład: 

 • nie tylko gwarancja wypłaconego świadczenia w przypadku śmierci. To również bardzo duże wsparcie dla domowego budżetu w przypadku, gdy po NNW czyli nieszczęśliwym wypadku, pojawia się inwalidztwo trwałe lub czasowe, gdy trzeba dopasować miejsce zamieszkania do wózka inwalidzkiego, gdy potrzeba długotrwałej rehabilitacji, transportu medycznego, wizyt lekarza czy pielęgniarki, 
 • dodatkowa forma odkładania pieniędzy na przyszłość,
 • zabezpieczenie kredytu, 
 • dodatkowy kapitał, ubezpieczenie dziecka w formie polisy posagowej daje gwarancję wypłaty określonej kwoty pieniędzy w dniu np. ukończenia przez dziecko 18 roku życia, 
 • Renta dla dziecka osieroconego,

Aby dopasować ofertę do sytuacji życiowej i finansowej oraz zabezpieczyć potencjalne zagrożenia zapraszamy do biura. 

Poniżej kilka przykładów ubezpieczenia na życie. 

NNW 

NNW to ubezpieczenie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, chroniące od nieszczęśliwego wypadku. Jest polisą indywidualną lub grupową. Można ubezpieczyć się na cały rok, lub można ubezpieczyć grupę wyjeżdżającą na wycieczkę, również na terenie Polski.  

Prywatna opieka medyczna

Za darmo do lekarza, bez kolejek, cena polisy opłaca się już w momencie, w którym wydajemy ponad 90 zł średniomiesięcznie na prywatnego lekarza czy realizowane prywatnie badania.  

Pełny opis produktu TUTAJ 

Ubezpieczenie na życie i dożycie 

Ubezpieczenie na życie to wybór pomiędzy czystą ochroną, czyli jeśli nam się coś stanie, rodzina otrzyma odszkodowanie, za które spłaci kredyty i będzie mogła spokojnie żyć a na pewno spokojnie przeżyć okres żałoby. Albo wybór ubezpieczenia, w którym mamy gwarancję zwrotu wpłaconych składek, czyli poniekąd oszczędzamy na emeryturę. W takim ubezpieczeniu albo rodzina dostanie wypłatę po naszym zgonie, albo my dożywając do końca polisy otrzymamy zgromadzone środki. 

Takie ubezpieczenia mogą zostać rozszerzone o dodatkowe ubezpieczenia:

 1. Odszkodowanie w przypadku udaru lub zawału, nie wszystkie Towarzystwa płacą za taką sytuację większe odszkodowanie
 2. Operacje
 3. Ciężkie zachorowania oraz niezdolność do pracy 
 4. Uszczerbek na zdrowiu lub trwałe inwalidztwo
 5. Pobyt w szpitalu i na OIOM, zarówno po NNW jak i chorobie
 6. Rehabilitacja i pomoc w dopasowaniu domu do wózka inwalidzkiego 
 7. Assistance medyczne
 8. Pomoc w dopasowaniu
 9. Best Doctors
 10. Wsparcie w przypadku nowotworów złośliwych
 11. Wsparcie psychologa
 12. I wiele innych możliwych wariantów dodatkowych. 

Co jest bardzo ważne dla rodziny, która znajduje się w ciężkiej sytuacji psychicznej i finansowej, odszkodowanie jest wypłacane w kwocie bezspornej na akt zgonu, kwoty dodatkowych świadczeń za NNW są wypłacane później, ale w momencie, w którym potrzebny jest zapas gotówki na 2 miesiące życia bez głównego żywiciela rodziny, polisa to właśnie zabezpieczy. 

Odszkodowanie z polisy jest wypłacane osobom uposażonym, jeśli nie podało się osób uposażonych, działa prawo spadkowe, a to znacznie wydłuży proces wypłaty odszkodowania, dlatego warto dbać o aktualny wykaz osób uposażonych. 

Kolejna bardzo ważna rzecz, im się jest młodszym, tym taniej się kupuje ubezpieczenie na życie, ale mniej się o nim myśli. Osoby rozpoczynające ochronę w okolicach 40 roku życia za polisę zapłacą co najmniej 100% więcej niż osoba w okolicach 30-tki, ponieważ ryzyko, jakie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na siebie przyjmuje, jest statystycznie częstsze i wystąpi prawie na pewno. Dlatego kupujmy ubezpieczenie wcześniej, żeby mniej płacić.  

Partner i małżonek, coraz więcej Towarzystw pozwala ubezpieczać Partnera na polisie, najważniejsze w takim wypadku jest wpisanie danych Partnera na polisie, a przy zmianie Partnera pamiętanie o zmianie danych, w  innym przypadku ubezpieczenie nie zadziała. 

Przykładem ubezpieczenia na życie, chroniącym Klienta jest np. Generali Terminowe Ubezpieczenie na Życie, gdzie ochrona działa do ukończenia 100 roku życia, a suma ubezpieczenia do 550 000,00 zł a w NNW komunikacyjnym do 1 000 000,00 zł. 

Kolejnym dobrym ubezpieczeniem jest Warta Ochrona, bez badań  lekarskich do sumy ubezpieczenia do 200 000,00 zł, gdzie zakres ubezpieczenia dobieramy jak puzzle, w zależności od potrzeb. W ubezpieczeniu możemy dodać Partnera, małżonka oraz dziecko. Dodatkowo Klient otrzymuje kartę VIP ze zniżką do 25% na pozostałe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w Warcie, dzięki temu ubezpieczenie na życie ma praktycznie za darmo. 

Pod kredyt

Ubezpieczenie gwarantuje nam i bankowi, że w momencie naszej śmierci pozostały do spłaty kredyt zostanie pokryty z ubezpieczenia, a nadwyżka zwrócona spadkobiercom. Posiadamy w ofercie tanie ubezpieczenie pod kredyt, które zawsze rozszerzamy drugą polisą, która chroni, oprócz banku, również rodzinę.  

Best Doctors 

Pozwala uzyskać drugą opinię medyczną w przypadku poważnego zachorowania oraz w niektórych Towarzystwach również możliwość finansowania i organizacji kosztownego leczenia (jak i transportu do i z placówki medycznej) poza granicami kraju nawet do 2 mln EURO. Dodatkowo po powrocie do Polski, zwrot kosztów wykupu leków zleconych w trakcie czy też po skończonym leczeniu do 50 tys. EURO

Wsparcie w przypadku nowotworu

Przykładowe Towarzystwo Warta, sumy ubezpieczenia od 55.000 zł do 200.000zł; okres ubezpieczenia: 5 lat, możliwość przedłużania na kolejne 5 lat, karencja: 6 miesięcy. Brak badań lekarskich – tylko oświadczenie klienta, wypłata świadczenia w przypadku wykrycia nowotworu, możliwość zasięgnięcia drugiej opinii medycznej.

Grupy otwarte 

Grupa otwarta to takie samo ubezpieczenie, jakie można posiadać w pracy, ale dla każdego. 

Różnice

 1. Niektóre Towarzystwa chronią od północy w dniu zawarcia polisy, pod warunkiem opłacenia składki, nie trzeba czekać do 1-go dnia kolejnego miesiąca, 
 2. Wysokie sumy ubezpieczenia
 3. Wiek wstępu od 18 lat do 80 roku życia (Generali)
 4. Wiek obowiązywania polisy albo dożywotnio albo z możliwością indywidualnej kontynuacji po ukończeniu określonego wieku, 
 5. Sposób płacenia, indywidualnie na konto polisy płaci Klient, nieważne, gdzie pracuje, zmiana pracy nie powoduje konieczności szukania nowego ubezpieczenia,
 6. Są niższe sumy ubezpieczenia, gdyż Towarzystwo przyjmuje na siebie ryzyko różnorodności zawodów, wieku, stanu zdrowia grupy,
 7. Single, bezdzietne małżeństwa mogą ubezpieczyć ryzyka, jakich potrzebuję a nie wszystko, co jest w pakiecie, bez możliwości wyboru
 8. Rodzice mogą ubezpieczyć siebie, z Partnerem, z dziećmi, w zależności od potrzeb,
 9. Matki i ojcowie mogą dostać tzw. „za urodzenie dziecka”, o ile zdążą się ubezpieczyć przed poczęciem, a nie w 3 miesiącu ciąży, gdyż ubezpieczenie to ma karencje, 
 10. Dziadkowie mogą ubezpieczyć siebie i uposażyć wnuki, jako kapitał na nowe życie,
 11. Ubezpieczenie zawiera zarówno zgon naturalny jak i w NNW, niektóre również udar i zawał, nie zawsze powodujący zgon ale prowadzący do niepełnosprawności
 12. Assistance medyczne, pomoc lekarza, wizyty domowe, dowóz leków, transport medyczny i wiele innych 

Dzieci

Pełny opis produktów dla dzieci na stronie Dzieci.

Senior

Bardzo ciężko jest znaleźć ubezpieczenie dla osoby 80-letniej i schorowanej, jeśli się szuka na ostatni moment. Dlatego najlepszym wiekiem do ubezpieczenia jest maksymalnie wiek 64 lat, gdzie można wybierać w praktycznie każdej ofercie na rynku. Można również rozważyć, kto powinien płacić za takie ubezpieczenie, nasz senior czy może jego uposażony, któremu często jest łatwiej finansowo. 

Ale jeśli nie pomyśleliśmy wcześniej, to co mamy na rynku:

 1. Grupa otwarta z wiekiem wstępu do 80 lat
 2. Ubezpieczenie „Na pogrzeb” z wiekiem wstępu do 72 lat, z sumą ubezpieczenia od 3 000,00 zł do 60 000,00 zł;
 3. Ubezpieczenie „Pro Domus”, z wiekiem wstępu do 70 lat i polisą trwającą do 85 roku życia, z możliwością dokupienia ryzyka inwalidztwa lub czasowej niezdolności do pracy;
 4. Polisa Senior, z wiekiem wstępu do 72 lat, i składkami w zależności od sumy ubezpieczenia, 36,00 zł/53,00 zł/70,00 zł miesięcznie;
 5. „Polisa dla Ciebie” z wiekiem wstępu do 85 lat, dożywotnia, bez ankiety medycznej, czyli również dla osób chorych, w trakcie leczenia, z gwarancją zwrotu składki Beneficjentom w przypadku zgonu Klienta przed upływem 3 lat. Polisa również dla osób, które wykonują niebezpieczne zawody lub uprawiają ryzykowne sporty, hobby.

IKZE

To indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny. IKZE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Wpłaty na konta IKZE można odliczyć w danym roku od dochodu do wysokości corocznie podawanej w komunikatach.

Korzyści:

 1. Gromadzenie kapitału na emeryturę;
 2. Możliwość odliczenia podatkowego;
 3. Możliwość zarządzania gromadzonym kapitałem i lokowania w pasujący sposób;
 4. W ramach IKZE, odmiennie niż w polisach czy produktach związanych z lokowaniem i zarządzaniem kapitałem, zyski nie są opodatkowane, oczywiście pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego wieku;

Konto IKZE, podobnie jak IKE, może założyć każda osoba fizyczna pow. 18 roku życia, lub 16 roku życia, jeśli osiąga dochody, bez względu na wykonywany zawód czy dochody. Do IKZE mogą również dołączyć aktualni emeryci. Taka nasza mała skarbonka, w której można oszczędzać regularnie nawet małe kwoty, rzędu 50,00 zł miesięcznie, ale bez pokusy i możliwości wyciągnięcia na bieżące pilne wydatki. 

PZU – utrata sprawności

PZU wprowadziło na rynek ubezpieczenie utraty sprawności, którego nie ma nikt inny w kraju. Ubezpieczenie zagwarantuje pomoc klientowi w szeroko rozumianej utracie sprawności w życiu codziennym. Utrata ma wpływ na jakość życia codziennego i wykonywaną pracę. Umowa zagwarantuje pomoc w razie wystąpienia szeroko rozumianej utraty sprawności w życiu codziennym. 

 • oferujemy szeroki zakres ochrony obejmujący najczęściej występujące formy utraty sprawności
 • obowiązują jasne zasady wypłaty świadczenia bez konieczności przedstawiania orzeczeń ZUS
 • proponujemy ochronę w przystępnej cenie.

Gwarantujemy Klientowi pomoc w razie trudnych sytuacji – ale możemy o nich mówić w prosty i zrozumiały sposób, np.:  jeśli nie będziesz mógł się schylać… zamiast jeśli będziesz całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. 

Ubezpieczony będzie mógł np.: 

 • przebudować mieszkanie, 
 • zatrudnić rehabilitanta lub opiekę domową, 
 • kupić elektryczny wózek inwalidzki, 
 • zainstalować windę/platformę, która umożliwi wychodzenie z domu, 
 • dostosować samochód do nowych potrzeb. 

Nowe ubezpieczenie można wykorzystać również jako ochrona utraconego dochodu 

Może to być szczególnie ważne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (które płacą minimalny ZUS) – dla tych osób świadczenie wypłacane przez ZUS jest niewielkie.

NN Life TUnŻiR 

 • Gwarancja Jutra to polisa, która, oprócz ochrony życia, gwarantuje zwrot składek po zakończeniu ochrony.
 • NNW – w zakresie uszkodzenie ciała, odszkodowanie jest wypłacane od razu, a nie po zakończeniu leczenia, dzieci do 21 roku życia w okresie wakacji korzystają z polisy rodzica za darmo,