Zalety ubezpieczenia mieszkania w ERGO Hestii

Jak doskonale wiemy posiadanie własnego mieszkania ma wiele zalet, jednak odpowiedzialny właściciel nieruchomości musi pamiętać również o możliwych zagrożeniach. Musimy dbać o siebie, swoją rodzinę, a także o sąsiadów. Zalanie mieszkania przez sąsiada i inne nieprzewidziane zdarzenia nie muszą spędzać nam snu z powiek. A to wszystko dzięki dopasowanej ochronie do potrzeb indywidualnych właściciela mieszkania czy domu. W myśl zasady, że „ przezorny zawsze ubezpieczony” w tej części przypominamy o zaletach ubezpieczenia mieszkania w ramach produktu oferowanego przez Ergo Hestię o nazwie Ergo 7.

Ergo Hestia proponuje ubezpieczenie w najszerszym wariancie (tzw. All risk), gdzie oferowany zakres ochrony zawiera również szkody powstałe samoistnie, takie jak stłuczenie się szklanego stołu, czy zerwanie wiszącej szafki podczas nieobecności w domu. Należy jednak pamiętać o wyłączeniach z zakresu ochrony, co jest szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W wariancie All risk Ergo Hestii chronione jest również mienie klienta w razie szkód wyrządzonych w mieszkaniu przez klienta, bliskie osoby klienta, a także zwierzęta domowe.

Co ważne, w przypadku decyzji administracji o rozbiórce ochrona również jest zapewniona. A to również w sytuacji, kiedy szkoda wystąpi w innym lokalu w budynku, w budynku sąsiednim, a także sam lokal klienta.

Ochroną ubezpieczenia objęte jest również mienie klienta podczas przeprowadzki oraz 48 godzin po przeprowadzce.

Dzięki ochronie dodatkowej w ramach SOS Assistance, w przypadku konieczności wynajmu zastępczego lokalu pokrywane są koszty wynajmu nawet na pełny rok.

Wykupując ubezpieczenie często słyszy się sformułowanie rażącego niedbalstwa, jest to m.in.: pozostawienie włączonych do prądu urządzeń grzewczych, żelazka, suszarki do włosów, laptopa, pozostawienie ognia w palenisku kominka czy pozostawienie otwartych okien. I w takich przypadkach jesteśmy w pełni chronieni.

Nasi Klienci to często miłośnicy czworonogów. Warto więc wspomnieć, że za dodatkową składką zwracamy udokumentowane koszty leczenia psa lub kota, które Klient ubezpieczy w ramach pakietu ubezpieczenia ERGO 7. Ochrona obejmuje takie zdarzenia jak: wypadek wywołany ruchem pojazdu, upadek z wysokości, pogryzienie przez inne zwierzę nienależące do klienta, otrucie przez osobę trzecią, zdarzenia losowe.​​​​​​​

Od kilku lat bardzo modna stała się możliwość pracy zdalnej. To ważne, aby np. firmowy laptop czy telefon również miał ochronę, kiedy jest używany w domu. Ergo Hestia w ramach ochrony ubezpiecza również mienie wypożyczone czy użyczone, na przykład przez pracodawcę.

Zachęcamy do kontaktu.

Źródło: Ergo Hestia