Odpowiedzialność Cywilna Życia Prywatnego

Odpowiedzialność cywilna (OC) jest ubezpieczeniem powszechnie znanym. Szczególnie słyszymy o odpowiedzialności cywilnej mówiąc o ubezpieczeniu komunikacyjnym naszego samochodu. Wtedy mówimy o ubezpieczeniu obowiązkowym co wynika z Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

Dziś jednak chcemy Wam przybliżyć ubezpieczenie nie te, wynikające z obowiązku, a rozsądku. Tym razem powiemy więcej o ofercie PZU S.A.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym chroni nas natomiast przed ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej podczas czynności życia codziennego. Szkoda taka może wynikać z nieodśnieżonego chodnika przed posesją, w sytuacji kiedy przechodzień złamie nogę. Podczas jazdy na rowerze możemy potrącić pieszego. Zapominając o zakręceniu kranu w łazience możemy doprowadzić do zalania mieszkania sąsiada. Takich sytuacji można wymieniać wiele i spotykają one ludzi każdego dnia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym skierowane jest dla osób, które chcą się zabezpieczyć przed konsekwencjami finansowymi szkód, które mogą spowodować sami, albo ich bliscy (dzieci, małżonek, partner życiowy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe), zwierzęta domowe (kot czy pies), a także osoby pomagające nam w życiu codziennym (opiekunka do dziecka, ogrodnik czy pomoc domowa).

Ubezpieczając się towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, jeżeli Ty lub Twoi bliscy, zwierzęta domowe lub osoby pomagające w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przez przypadek wyrządzą szkodę innej osobie.

Na przykładach opowiemy Wam, przed czym można się ochronić:

 • Doniczka  z kwiatami spadnie z Twojego balkonu czy tarasu i zniszczy komuś samochód;
 • Pralka się zepsuje i dojdzie do zalania mieszkania sąsiada;
 • Dziecko pozostanie bez opieki i uszkodzi w sklepie ekspozycję wystawy;
 • Twój kot podrapie drogą torebkę podczas wizyty Twojego gościa;
 • Przechodzień złamie nogę na Twojej posesji;
 • Niechcący upuścisz garnek i oparzysz Twojego gościa;
 • Podczas jazdy na nartach, wpadniesz na innego narciarza, który dozna urazu.

Takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można również rozszerzyć o dodatkowe opcje, które są dodatkowo płatne. Są to między innymi:

 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego, jeżeli wyjeżdżasz poza Polskę;
 • Posiadasz broń palną:
 • Posiadasz psa, który zalicza się do rasy agresywnej:
 • Posiadasz konie rekreacyjnie;
 • Posiadasz pojazdy, których nie obejmuje obowiązkowe OC;
 • Wynajmujesz np. czyjeś mieszkanie .

Powyższe przykłady są z życia wzięte i to już jest odpowiedź dlaczego warto posiadać taki rodzaj ubezpieczenia. To ochrona, która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim. Wykupując ubezpieczenie, które przy dobrym zakresie kosztować może kilkadziesiąt złotych rocznie ograniczasz ryzyko finansowe związane ze szkodami innych osób, które im wyrządzisz.

Warto również wspomnieć od czego ubezpieczenie takie nas nie ochroni:

 • Odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych;
 • Kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych nałożonych na ubezpieczonego, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym do zapłacenia których zobowiązany jest ubezpieczony;
 • Roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym;
 • Roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.