Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

Jesteśmy tutaj również po to, aby informować naszych Klientów o nowościach, jakie są wprowadzane na szeroko rozumianym rynku ubezpieczeniowym.

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) właśnie został uruchomiony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to system dający kierowcom możliwość sprawdzenia swojej historii polisowo- szkodowej. Można również w tym systemie wygenerować ocenę w skali od 1 do 5. Do systemu eSCOR dostęp mają zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz ubezpieczyciele.

eSCOR jest systemem, który wykonuje zaawansowane metody statystyczne analizy danych. Dzięki tej analizie można otrzymać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza 20% kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową w danej grupie geograficzno- wiekowej. Ocena 4 to kolejne 20% kierowców w tej samej grupie geograficzno- wiekowej i tak dalej, aż do najsłabszej oceny 1.

Ocena w skali od 1 do 5 jest wyznaczana na tle grupy porównawczej. W przypadku osób fizycznych jest to grupa wiekowo- geograficzna, zaś jeżeli mówimy o osobie prawnej geograficzna, bez znaczenia wiekowego. Należy pamiętać, że porównywanie do siebie kierowców, na przykład wśród znajomych, miałoby sens jedynie w tej samej grupie wiekowo- geograficznej, więc system nie służy do takich porównań i rywalizacji między kierowcami.

eSCOR umożliwia wygenerowanie oceny ogólnej i szczegółowej. Na ocenę ogólną wpływają: 

wiek, 

miejsce zamieszkania, 

przebieg ubezpieczenia, 

historia szkód.  

Z kolei w przypadku oceny szczegółowej pod uwagę brane są dodatkowo: 

rodzaj i marka pojazdu, 

moc i pojemność silnika, 

liczba lat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaznacza, że te parametry dodatkowe mogą być powodem różnic między oceną ogólną, a tą szczegółową. Różnice te mogą również występować także pomiędzy ocenami szczegółowymi dla OC i autocasco. Dzieje się tak dlatego, że występują zróżnicowane grupy porównawcze dla każdej z ocen, a także rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego.

System eSCOR dostępny jest w panelu użytkownika po zalogowaniu na konto w portalu www.ufg.pl

Należy zalogować się na swoje indywidualne konto, bądź założyć nowe, do czego niezbędne jest uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego.