PZU Plan Na Zdrowie

O tym, że aby dostać się do lekarza specjalisty trzeba mieć dużo czasu i mocne nerwy powtarzaliśmy już wielokrotnie. Dla naszych Klientów mamy przygotowane rozwiązania ubezpieczeniowe, które pomagają w szybki i prosty sposób zadbać o swoje zdrowie.

Dziś przybliżymy elastyczny produkt opieki medycznej PZU Plan na Zdrowie. Zakres takiego ubezpieczenia można dopasować dowolnie do swoich potrzeb. Zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie podstawowe oraz formę dodatkowego doubezpieczenia, które jest dobrowolne.

Opieka medyczna PZU Plan na Zdrowie skierowane jest dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dla firm i instytucji. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby do sześćdziesiątego piątego roku życia, ich małżonkowie lub partnerzy również do tego wieku, a także ich dzieci do osiemnastego roku życia, a jeżeli się nadal uczą to nawet do dwudziestego piątego roku życia. Także grono Klientów jest naprawdę szerokie.

W ubezpieczeniu podstawowym PZU Plan na Zdrowie wyróżniamy opiekę medyczną po wypadku.

W tej opcji ubezpieczenia podstawowego Klient zyskuje wsparcie medyczne po wypadku, w tym m.in. konsultacje lekarskie bez skierowania, badania diagnostyczne, dostęp do prywatnych placówek medycznych sieci PZU Zdrowie, wsparcie całodobowej infolinii.

W ubezpieczeniu dodatkowym są to: opieka medyczna w leczeniu nowotworu, opieka medyczna w ciężkiej chorobie, wariant „W Trosce o Ciebie”, który obejmuje plan opieki medycznej na co dzień.

„W Ciężkiej Chorobie” to wariant, który daje wsparcie, jeżeli Klient lub osoba jemu bliska zachoruje na ciężką chorobę. Tutaj również dostępne są konsultacje lekarskie bez skierowania, badania diagnostyczne, a także opieka w przypadku zachorowania na szesnaście chorób, których lista znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

„W Leczeniu Nowotworu” Klient otrzymuje specjalistyczne wsparcie medyczne, w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Druga opinia medyczna, konsultacje lekarskie bez skierowania, konsultacja profesorska w ramach konsylium lekarskiego, badania diagnostyczne oraz świadczenie pieniężne są zapewnione w ramach tego wariantu.

„W Trosce o Ciebie” proponuje konsultacje lekarskie bez skierowań, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi rehabilitacyjne.

Podsumowując zakresy we wszystkich powyżej wymienionych opcjach ubezpieczenia Klient ma zapewnione:

– konsultacje lekarskie bez skierowań,

– badania diagnostyczne,

– zabiegi rehabilitacyjne (w Zakresie Kompleksowym),

– dostęp do ponad 2000 prywatnych placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce,

– wsparcie infolinii czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

PZU Plan na Zdrowie to opieka medyczna, w której wizytę można umówić telefonicznie, jak również online. Na specjalnie przygotowanym formularzu można wybrać specjalistę, dogodny dla siebie termin oraz miejsce.

Zachęcamy do składania zapytań.