Szkoda komunikacyjna z winy obcokrajowca. Co robić?

Dziś napiszemy Wam co zrobić w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku drogowego lub kolizji z udziałem obcokrajowca. Bez względu czy do zdarzenia dojdzie w Polsce czy za granicą.

Każde, nawet najmniejsze zdarzenie drogowe powoduje ogromny stres. Jest on tym większy kiedy orientujemy się, że sprawcą jest obcokrajowiec. Pojawiają się czarne wizje, że nie dojdziemy do porozumienia lub nigdy nie znajdziemy ubezpieczyciela sprawcy z zagranicy.

Okazuje się jednak, że likwidacja szkody może być równie prosta, jak w przypadku szkody miedzy obywatelami naszego kraju.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) informuje, iż bez względu czy do wypadku lub kolizji dojdzie w Polsce czy za granicą uczestnicy zdarzenia powinni wypełnić tzw. druk wspólnego zgłoszenia szkody. Taki dokument zdecydowanie ułatwia likwidację zgłoszonej na późniejszym etapie szkody. Dostępny jest w języku polskim oraz w wersji polsko- angielskiej.  

Według informacji, jakie posiadamy, rocznie w naszym kraju dochodzi do blisko 13 tyś. szkód komunikacyjnych, w których winę ponosi kierowca pojazdu zarejestrowanego za granicą. Sytuacje takie to ponad 3 procent wszystkich kolizji i wypadków drogowych w Polsce.

Kierującymi pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech to aż 29 procent, w Ukrainie to 11 procent. To najwięcej spośród wszystkich pozostałych krajów.

W sytuacji, kiedy poszkodowany nie jest w stanie znaleźć ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku drogowego musi on wystąpić o to do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do takiej sytuacji może dojść na przykład kiedy znamy nr VIN czy nr rejestracyjny pojazdu osoby winnej za zdarzenie, jednak polisa jest nieczytelna.

PBUK na swojej stronie internetowej udostępnia możliwość uzupełnienia zapytania o ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Pomaga również w odnalezieniu właściwego zakładu ubezpieczeń, a także udostępnia kontakt do jego korespondenta w Polsce. Korespondent zagranicznego ubezpieczyciela to nominowany przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, który został zatwierdzony przez narodowe biuro danego kraju zdarzenia. Jego zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w kraju, w którym został on ustanowiony, a które zostały spowodowane przez kierującego, który posiada ważne ubezpieczenie OC zagranicznego ubezpieczyciela. PBUK na swojej stronie internetowej udostępnia również listę korespondentów zagranicznego ubezpieczyciela danego kraju.

Dzięki takiemu wsparciu, jakie zostaje udzielone przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku komunikacyjnym, poszkodowany szybko i bez problemów uzyska informacje, dzięki którym wie gdzie powinien wystąpić o roszczenie, kto jest korespondentem.

Do tej pory wszystko było proste. Zgłosiliśmy się o pomoc do PBUK, otrzymaliśmy wsparcie. Co jednak w sytuacji, kiedy okazuje się , że sprawca w momencie zdarzenia nie miał ważnego ubezpieczenia OC? Również w tej sytuacji nie pozostajemy z tym problemem sami. Z pomocą przychodzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest to fundusz, który odpowiada za wypadki, kolizje spowodowanie na terenie Polski przez sprawców nie posiadających ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli samochód sprawcy zarejestrowany jest w krajach Unii Europejskiej, Andorze, Chorwacji, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii UFG wypłaci nam stosowne odszkodowanie.

Zawsze kiedy dojdzie do kolizji lub wypadku ważne jest spisanie oświadczenia sprawcy. Warto również wymienić się numerem telefonu, mailem ze sprawcą. W sytuacji, kiedy będziemy chcieli dopytać o jakieś okoliczności ułatwi to kontakt ze sprawcą zdarzenia.

Pamiętajmy również o zachowaniu spokoju i zdrowego rozsądku na drodze. Bądźcie ostrożni.