Renta dla dziecka lub osoby bliskiej www.bezpieczny.pl/24755

Nasza firma zawsze jest na bieżąco i kiedy tylko pojawia się nowy, dobry produkt na rynku ubezpieczeń zawsze informujemy o nim jako pierwsi naszych Klientów.

Od dziś mamy możliwość za pośrednictwem portalu www.bezpieczny.pl/24755 zakupić tzw. rentę dla swojego dziecka lub bliskiej nam osoby.

Czym jest ten nowy produkt, który proponuje nam Generali Życie TU SA za pośrednictwem portalu www.bezpieczny.pl/24755? Jest to nic innego jak dodatkowe zabezpieczenie finansowe przyszłości bliskiej nam osoby, naszego dziecka.

Renta to ubezpieczenie, które przeznaczone zostało głównie dla rodziców mających na utrzymaniu dzieci.
W przypadku gdy rodzica zabraknie, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną rentę dla dziecka, w wysokości określonej przy zawieraniu ubezpieczenia.

Rentę można stworzyć również dla innych osób, które są dla Ciebie bliskie, bez względu na ich wiek i stopień pokrewieństwa.
Długość trwania umowy oraz wysokość renty jest określana indywidualnie dla każdego dziecka lub innej osoby bliskiej.

Można ustanowić rentę na wypadek następujących zdarzeń: :

  • śmierci w wypadku komunikacyjnym
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • śmierci

Takie ubezpieczenie ma na celu zapewnienie stałych, comiesięcznych środków finansowych dla dziecka/ osoby bliskiej na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna. Taki comiesięczny zastrzyk gotówki pozwoli na utrzymanie, naukę, realizację planów.

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłacie pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Proszę pamiętać, że decydując się na wybór takiego ubezpieczenia dla swojego dziecka czy osoby bliskiej wpisując nasz kod rabatowy 24755 otrzymuje się dodatkowy rabat. Zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia lub do kontaktu z nami.