Pakiet Bezpieczny Rolnik

O ubezpieczeniach dla Rolników mówiliśmy już wiele razy. Dziś mamy okazję przedstawić naszym Klientom pakiet proponowany przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Rolnik skierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha. Ubezpieczenie jest tak przygotowane dla naszych Klientów, abyśmy mogli dopasować je do indywidualnych potrzeb.

Bezpieczny Rolnik to kompleksowa oferta, która posiada kilka zalet. Są to między innymi:

 • Kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia na jednej polisie – zarówno ubezpieczenia, które jest obowiązkowe, jak i te dobrowolne
 • Agrocasco w wariancie od wszystkich ryzyk zabezpieczające maszyny i sprzęty rolnicze
 • Agrocasco – brak amortyzacji na sprzęty i maszyny rolnicze nawet do piętnastu lat
 • Agrocasco – brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • Ruchomości domowe i stałe elementy w all risk albo od ryzyk nazwanych
 • Ubezpieczenie szyb oraz elementów szklanych, także w budynkach gospodarczych
 • Wartość odtworzeniowa dla ruchomości domowych oraz stałych elementów bez względu na ich wiek
 • Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnych nawet do dwustu tysięcy złotych
 • Możliwość rozszerzenia o szkody agroturystyczne i pomocy sąsiedzkiej w OC w życiu prywatnym.

Ochroną ubezpieczeniową można zabezpieczyć między innymi:

 • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w zakresie ryzyk nie objętych zakresem ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
 • pomieszczenia oraz budynki nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
 • budowle
 • urządzenia mechaniczne
 • ziemiopłody, materiały i zapasy
 • maszyny i sprzęt
 • szyby i elementy szklane
 • stałych elementów (drzwi, okna, glazura, tynki, instalacje, zabudowa kuchenna)
 • ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD i audio-video, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku (książki, ubrania))
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Rolnik gwarantuje ochronę w zakresie ubezpieczenia w formule tak zwanych ryzyk nazwanych, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia między innymi od powodzi, podtopienia, pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, czy też deszczu nawalnego.  Dodatkowo ubezpieczyć można się między innymi od działania dymu i sadzy, zalania, huku ponaddźwiękowego, dewastację oraz przepięcia, kradzież z włamaniem i rabunek.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn rolniczych lub sprzętu rolniczego, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przekracza 20 lat,  przerabianych we własnym zakresie lub wykonanych systemem gospodarczym (tzw. samy), złożone poza zakładem producenta, generalnego importera lub poza autoryzowaną stacją obsługi (tzw. składaki) jak również typu „quad”.