OC DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Jak doskonale wiadomo nasz zespół ciągle się szkoli, aby doskonalić swoje kompetencje. Robimy to, aby być dla naszych klientów jeszcze lepszym źródłem wiedzy i doradztwa w szeroko rozumianej tematyce ubezpieczeń.

Z początkiem września braliśmy udział w bardzo ważnym szkoleniu, które organizowane było przez TU Inter Polska S.A. Grupa Inter w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assistance Sp. z o.o.

Ci, którzy już tą firmę ubezpieczeniową poznali, wiedzą, że to firma, która posiada bardzo dobre ubezpieczenia dla zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

My również tego typu ubezpieczenia mamy w swojej ofercie.

Jednym z produktów, które proponujemy w tej dziedzinie jest Pakiet INTER Lekarz. Jest to dedykowany pakiet przygotowany specjalnie dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Jak wiemy zawód lekarza jest to codzienne podejmowanie decyzji ratujących życie i zdrowie pacjentów. Stałym elementem tego zawodu jest presja czasu, praca w trudnych warunkach oraz stres. Zaś pakiet INTER Lekarz zapewnić może poczucie bezpieczeństwa.

Pakiet INTER Lekarz zawiera:

  • OC Obowiązkowe- ochrona przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
  • OC Dobrowolne- ochrona dotyczy ewentualnych szkód związanych z uszkodzeniem mienia pacjenta, naruszeniem jego praw.
  • Ochrona Prawna- pomoc prawna w życiu zawodowym oraz prywatnym, a także w ruchu drogowym.
  • Ochrona HIV/WZW- ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny, gdzie sumy ubezpieczenia sięgają nawet do 200 000 zł. W zakres można włączyć Klauzulę Agresji Pacjenta.

Klauzula Agresji Pacjenta to ochrona dla osób, które mogą paść ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku napaści fizycznej przez pacjenta wypłacane zostaje świadczenie jednorazowe do 5000 zł.

  • Inter Tour 365- ochrona ubezpieczeniowa na wypadek choroby, czy też nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na cel podróży czy liczbę wyjazdów. Zakresem ochrony objęte są koszty leczenia za granicą oraz pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz bagaż podróżny.

Należy pamiętać, że OC obowiązkowe nie ochrony wszystkich aspektów życia zawodowego lekarza. Być może gabinet jest wynajmowany pod działalność lub  świadczenia udzielane są z zakresy medycyny estetycznej. Warto wtedy rozszerzyć OC obowiązkowe również o ubezpieczenie dobrowolne.

Warto pamiętać, że minimalne sumy gwarancyjne to zdecydowanie zbyt mało i trzeba świadomie sumy ubezpieczenia dobierać do swoich potrzeb, a także zagrożeń, jakie mogą nas spotkać.

O tym jak ważnym aspekcie niedoubezpieczenia odpowiemy w kolejnym materiale.