Zabezpiecz swoje uprawy już dziś. Ostatni dzwonek.

We wtorek, 21 czerwca mieliśmy letnie przesilenie. Dzień wtedy trwa 16 godzin i 47 minut. Taki dzień jest o ponad 9 godzin dłuższy od najkrótszego dnia w roku.

Także najdłuższy dzień w roku już za nami, to oznacza, że wiosna się już skończyła. Zaczynamy lato!

Jednocześnie poinformować należy, że to ostatni już moment na ubezpieczenie upraw rolnych w zakresie ubezpieczeń w sezonie wiosennym. To już ostatni dzwonek i 30 czerwca kończy się możliwość ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa.

Otrzymując dopłaty bezpośrednie obowiązkiem jest ubezpieczenie minimum 50% powierzchni swoich upraw od co najmniej jednego ryzyka, które jest związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatu. Są to ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, susza, grad.

Dodatkowo bez dopłaty z budżetu państwa można wybrać ochronę od huraganu, deszczu nawalnego, ognia.

Ubezpieczeniem chronimy m.in. uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych, owoców, warzyw czy roślin pastewnych.

Jeżeli posiadasz uprawy, a jeszcze się wahasz czy je ubezpieczyć to razem z Generali Agro chcemy serdecznie do tego zachęcić.

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre atrakcyjne rozwiązania, jakie proponujemy jeszcze do końca czerwca:

  • Zapewnienie stałej sumy ubezpieczenia.
  • Brak udziałów własnych przy ubezpieczeniu tradycyjnych upraw rolniczych (np. zbóż).
  • Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części.
  • Dla wszystkich klauzul dotyczących upraw standardowych wprowadziliśmy dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego rolnik będzie mógł otrzymać ryczałt w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Istotne jest również to, że nie ma znaczenia przyczyna powstania takiego pożaru.
  •  Buraki cukrowe- odświeżona klauzula szczególna rozszerzona jest o ryzyko utraty jakości w burakach cukrowych. Ta klauzula zapewnia ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach, jakie zostały wybrane w zakresie podstawowym. Uprawy objęte tą klauzulą mają  także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność w tym przypadku została podniesiona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku przymrozku i grad. Wprowadzona została również ochrona od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.
  • Ziemiopłody- ochrona płodów rolnych od chwili zasiewu lub wysadzenia do zbioru. Zabezpieczone są również plony, które są składowane w budynkach, silosach oraz piwnicach. W zależności od sumy ubezpieczenia, jaką wybierze klient, do wyboru są trzy warianty.
  • Ochrona ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na takiej polisie uprawowej. NNW działa w tej  polisie przez całą dobę, na całym świecie, bez względu czy w pracy czy w życiu prywatnym.
  • Dodatkowo dla stałych klientów możliwe rabaty
  • Możliwość udziału w akcji organizowanej przez Generali Agro we współpracy a Allegro – „Wiosenne zakupy na Allegro z Generali Agro”- gdzie należy do 30 czerwca wykupić ubezpieczenie upraw ze składką min. 100 zł, gdzie polisa swoim zakresem musi obejmować co najmniej jedno z następujących ryzyk: grad lub ogień.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.