Przewaga dodatkowego ubezpieczenia nad kartą EKUZ

Bardzo często słyszy się, że ludzie nie wybierają dodatkowego ubezpieczenia na wyjazd, ponieważ posiadają przecież Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Nie każdy jednak wie, że taka karta nie zapewnia nam pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Już na stronie NFZ można przeczytać, że ewentualne świadczenia są uzależnione od kryteriów udzielania świadczeń w danym kraju, do którego planujemy podróż. Za niektóre ze świadczeń w Polsce bezpłatnych, za granicą trzeba zapłacić. Dla przykładu we Włoszech za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Nie są one wtedy zwracane przez NFZ. Darmowe jest leczenie szpitalne. Oto przykładowe, płatne świadczenia we Włoszech i ich szacunkowe koszty:

  • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – zapłacisz do 36,15 euro za wizytę,
  • wizyta u lekarza specjalisty – zapłacisz część kosztów wizyty.
  • leczenie stomatologiczne – zapłacisz pełny koszt wizyty,
  • opłata za leki – mogą być objęte ryczałtem, darmowe, płatne w połowie lub w całości. Pełnopłatne leki mają dopisek „ticket” na rachunku. Ryczałt może zwrócić Ci NFZ, jeśli złożysz o to wniosek,
  • transport do szpitala – zapłacisz część kosztów.
  • transport medyczny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

EKUZ działa wyłącznie w placówkach służby zdrowia, które mają podpisane umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ. Dodatkowe ubezpieczenie zapewnia ochronę we wszystkich placówkach medycznych, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.

EKUZ- za świadczenia płaci się w taki sam sposób, jaki obowiązuje obywateli danego kraju UE- zasada częściowego pokrywania kosztów związanych z leczeniem przez pacjenta – NFZ tego nie zrefunduje. W dodatkowym ubezpieczeniu za leczenie nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów – odpowiedzialność np. Warty nawet do 2 000 000 zł (Warta Travel).

EKUZ nie pokrywa kosztów poszukiwania i ratownictwa. Dodatkowe ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa bez żadnych dodatkowych opłat oraz ograniczeń kwotowych.

EKUZ nie pokrywa kosztów transportu do kraju. Dodatkowe ubezpieczenie pokrywa koszty transportu do kraju. Na przykład Warta pokrywa koszty transportu bez ograniczeń kosztowych.

EKUZ nie ma w zakresie usług assistance.  Dodatkowe ubezpieczenie ma bardzo szeroki zakres usług assistance, np.: pokrycie kosztów kwarantanny i izolacji (pakiet Pandemia w Warcie), noclegów i transportu w przypadku zejścia lawiny, wybuchu wulkanu lub tsunami (pakiet Żywioły w Warcie), zapewnienie opieki nad dziećmi, telefoniczna pomoc tłumacza języka angielskiego w sprawach medycznych.

EKUZ nie ma w zakresie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowe ubezpieczenie to między innymi: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, a w nim sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe (samochód osobowy, kamper), pakiet Bezpieczny Dom (Warta).  

Źródło: Warta TU S.A. ; https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/