UBEZPIECZENIE OC KONSULTANTÓW IT, SPECJALISTÓW DO SPRAW INFORMATYKI

Jak wiadomo oferta ubezpieczeń, jakie możemy zaproponować naszym klientom jest bardzo szeroka, a potrzebom nie ma końca. Posiadamy również najwyższy standard zawodowego ubezpieczenia dla konsultantów IT przygotowany przez Leadenhall.

Leadenhall wzbogacając ofertę rynku ubezpieczeniowego w Polsce dostarcza specjalistyczne i osobowe ubezpieczenia Lloyd’s, które możemy dostosować do potrzeb naszych klientów.

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów, a także osób, które wykonują zawodowe usługi w branży IT. Dla przykładu taka polisa może okazać się ważna dla grafików komputerowych, programistów, developerów, administratorów bezpieczeństwa informacji baz danych oraz sieci informatycznych, analityków IT itp.

Przykładowe usługi, jakie mogą wykonywać wymienieni wyżej specjaliści to m.in. projektowanie stron www, testowanie oprogramowania, zarządzanie projektami wdrożeń informatycznych, szkolenie w zakresie oprogramowania, projektowanie, specyfikowanie, modyfikacja lub instalacja oprogramowania na zlecenie klienta, doradztwo lub szkolenie w zakresie informatyki, dostawa oprogramowania osobie trzeciej.

Odpowiedzialność prawna osoby wykonującej czynności konsultanta IT jest uzależniona od sposobu świadczenia usług. Usługi można świadczyć w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy B2B.

Źródło: Biznes zdjęcie utworzone przez ArthurHidden – pl.freepik.com

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla konsultantów branży IT można podzielić na dwie sekcje: sekcja ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej oraz sekcja Klauzula CYBER i RODO.

Sekcja ubezpieczenia- OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za Ubezpieczonego wszelkie kwoty, do których Ubezpieczony zostanie prawnie zobowiązany w efekcie wniesionego przeciwko niemu Roszczenia.

Tutaj występują dodatkowo rozszerzenia ochrony (każdy posiada własny sublimit): pokrycie kosztów obrony (koszt pomocy prawnika, doradcy podatkowego itp.), naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienia, naruszenie praw własności intelektualnej, odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, utrata danych i dokumentów, pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno- skarbowych lub administracyjnych, pokrycie rażącego niedbalstwa.

Sekcja Ubezpieczenia- Klauzula CYBER i RODO zawiera: odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za naruszenie przepisów RODO oraz pokrycie szkód cyber, odpowiedzialność z tytułu ataków hakerskich, do których do szło z winy ubezpieczonego, a także pokrycie kosztów pomocy prawnej w razie postępowania regulacyjnego lub karnego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych, odpowiedzialność za nieumyślne przesłania wirusa komukolwiek, z kim Ubezpieczony dokonuje transakcji, błąd w kodzie oprogramowania, utrata danych firmowych klienta podczas prac serwisowych, upublicznienie danych finansowych lub osobowych klienta, nieuprawnionego gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystywania danych dotyczących klienta, które są poufne lub których wykorzystanie podlega ustawowym ograniczeniom.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą szczegółową zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Odpowiadając na kilka pytań szybko przygotujemy polisę spełniającą Państwa oczekiwania, która zabezpieczy na wypadek wystąpienia roszczeń.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.