Opłaty karne za brak OC

Od stycznia 2022 roku zmianie ulegają wysokości kar za brak ubezpieczenia OC.

Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

  • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

Samochody osobowe- równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
    • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
    • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
    • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Więcej informacji na temat opłat dostępnych jest na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl