UBEZPIECZENIE WARTA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Na temat naszego życia i zdrowia możemy mówić bez końca. My, jako specjaliści w tej dziedzinie, wiemy jak ubezpieczenie naszego życia oraz zdrowia jest ważne. Dlatego równie ważne jest dla nas przekazanie tej wiedzy Wam- naszym Klientom.

Dziś chcemy zapoznać Was z wysokiej klasy produktem jakim jest Warta Bezpieczna Przyszłość. Jest to kompleksowa oferta ubezpieczenia u na życie i dożycie, która zapewnia zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych oraz zabezpiecza finanse bliskich ubezpieczonego.

Warta Bezpieczna Przyszłość to:

  • Gwarancja zadbania o Twoją przyszłość w formie wypłaty ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy;
  • Zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego;
  • Zapewnienie wsparcia finansowego na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
  • Możliwość inwestowania dodatkowych środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ochrona ubezpieczeniowa na życie i dożycie Warta Bezpieczna Przyszłość to ochrona składająca się z dwóch części: opcjonalnej oraz obligatoryjnej.

W części opcjonalnej mamy umowę dodatkową z UFK, jako możliwość dodatkowego inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które zarządzane są przez Wartę (takie jak: Warta Papierów Dłużnych, Warta Obligacji Rynków Wschodzących, Warta Bezpieczny, Warta Stabilnego Wzrostu, Warta Akcji Polskich 2 oraz Warta Akcji Światowych 2).

W części obligatoryjnej mamy zapewnioną ochronę życia i zdrowia. W sytuacji śmierci ubezpieczonego produkt gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej osobie upoważnionej. Taka wypłata następuje bez konieczności postępowania spadkowego oraz podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

I tutaj ważna kwestia. W przypadku dożycia ubezpieczającego do końca umowy następuje wypłata sumy ubezpieczenia. Kwota wypłacona może zostać dobrowolnie spożytkowana przez ubezpieczającego na dowolnie wybrany cel. Spełnienie marzeń, zabezpieczenie na późną młodość, prezent dla bliskiej osoby.

Źródło: www.warta.pl

W części obowiązkowej znajduje się również wiele umów dodatkowych, które zabezpieczają życie i zdrowie ubezpieczającego. Poniżej wykaz umów dodatkowych:

Śmierć ubezpieczonego

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

Operacje medyczne ubezpieczonego

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku

Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

Assistance medyczny

Druga opinia medyczna.

Ważną informacją jest fakt, że dodatkowe umowy mogą zostać zawarte wraz z wnioskiem o zawarcie ubezpieczenia, a także w każdą rocznicę polisy. Nie późnij niż na 45 dni przed rocznicą należy złożyć stosowny wniosek.

Jedynie umowa dodatkowa ubezpieczenia z UFK oraz przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności ubezpieczono do pracy mogą być zawarte tylko wraz z umową podstawową.

Podsumowując, ubezpieczenie Warta Bezpieczna przyszłość polecamy wszystkim tym, którzy troszczą się o przyszłość swoją i swoich bliskich. Jest to oferta idealnie łącząca ochronę życia i zdrowia z możliwością odkładania kapitału. Takie rozwiązanie gwarantuje zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń oraz umożliwia odkładanie środków na przyszłe lata.