“Allianz Podatnik” i kontrola nie jest straszna.

Według danych Ministerstwa Finansów tylko w pierwszej połowie 2022 roku kontroli podatkowych było aż o 16% więcej w porównaniu do tego samego czasu roku ubiegłego. Częste zmiany w przepisach prawa podatkowego rodzą trudności w ich stosowaniu, a to generuje niepotrzebne stresy.

Mamy na to rozwiązanie. Ubezpieczenie Allianz Podatnik to pomoc doradcy podatkowego podczas kontroli podatków w firmie, oszczędność finansowa, ponieważ koszt zakupu polisy jest niższy od komercyjnych usług doradcy podatkowego; Allianz pokrywa koszt ewentualnych sporów, tym samym Klient nie musi wydawać na to dodatkowych środków.

Już w podstawowym zakresie Allianz zapewnia finansowanie kosztów pomocy prawno- podatkowej lub też skarbowej, jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego. Dotyczy to także sporów, które wynikają z postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz zaległości w opłacaniu podatków.

Zakres rozszerzony wyróżnia się opcjami, gdzie dodatkowo można wykupić zakres:

  • spory podatkowe w zakresie prywatnych podatków (Włączenie finansowania kosztów obsługi sporów podatkowych mogących się toczyć wobec osób fizycznych w zakresie ich podatków prywatnych);
  • spory podatkowe wobec członków zarządu (Włączenie finansowania kosztów obsługi sporów podatkowych mogących się toczyć wobec członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe zgodnie z ordynacją podatkową);
  • postępowania kontrolne i wymiarowe – ZUS (Włączenie finansowania kosztów obsługi sporów dotyczących postępowań kontrolnych oraz wymiarowych wynikających z odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej we wszelkich przepisach odnoszących się do systemu ubezpieczeń społecznych);
  • postępowanie egzekucyjne- ZUS (Włączenie finansowania kosztów obsługi sporów wynikających z postępowań egzekucyjnych dotyczących odpowiedzialności ubezpieczonego określonej we wszelkich przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Ubezpieczenie można zawrzeć, gdy toczy się postępowanie podatkowe lub kiedy właśnie wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu kontroli  Jednak toczące się już spory nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Także zawiadomienie o wszczęciu kontroli jest już znaną okolicznością w momencie zawierania ubezpieczenia. Zatem taka kontrola nie może być chroniona. Dodatkowo w nowych polisach jest okres karencji, który nie daje możliwości objęcia ochroną kontroli/sporów, które rozpoczną się w okresie 6 tygodni od zapłacenia składki.

Klienci często pytają również czy ubezpieczenie zadziała w momencie kiedy zakwestionowane zostaną podatki sprzed kilku lat, kiedy jeszcze nie zakupili ubezpieczenia. Tak. Jest to jeden z największych atutów tego ubezpieczenia. W przypadku Allianz Podatnik istotne jest, by kontrola w firmie lub spór rozpoczęły się w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, którego roku on dotyczy. Chronimy wszystkie obowiązki podatkowe firmy podlegające kontroli podatkowej/skarbowej, które nie uległy przedawnieniu.