Best Doctors czyli druga opinia medyczna w przypadku ciężkiego zachorowania
Nowoczesna opieka medyczna

Best Doctors czyli druga opinia medyczna w przypadku ciężkiego zachorowania

 • Post author:
 • Post category:Kat-1

Wiecie ile diagnoz medycznych jest nietrafne, jak ogromne są niektóre koszty leczenia? Ile zbiórek publicznych jest uruchamianych, aby móc zebrać pieniądze na czyjeś życie. 

Jest na to rozwiązanie, oczywiście nie sprawdzi się w każdym przypadku, ale jest. To polisa Best Doctors. Taka polisa to albo druga opinia medyczna, wystawiana przez światowej sławy lekarzy, albo opinia wraz z pokryciem kosztów leczenia za granicą. Kiedy to nam będzie potrzebne? Kiedy chcemy chronić własne zdrowie, nie być zdani na NFZ i naszą narodową opiekę medyczną. Polisa daje nam gwarancję, że darmowo dostaniemy możliwość uzyskania innej, obiektywnej, opinii medycznej oraz, o ile mamy taką właśnie polisę, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zorganizuje nam leczenie poza granicami kraju, do 2 000 000 euro. 

Są polisy obejmujące tylko powtórną opinię medyczną, ale są również takie, które pokryją koszty leczenia. W przypadku pokrycia kosztów leczenia za granicą, bardzo dobry produkt  posiada ErgoHestia, która zmienia nazwę ubezpieczenia na Global Doctors.

Ubezpieczenie Best Doctors w ERGO Hestii było od początku gwarancją najwyższej jakości usług oraz synonimem bezpieczeństwa w jednej z najtrudniejszych sytuacji w życiu, tej związanej z poważną chorobą. 

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą nawet do 2 000 000 €, dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji, refundacja leków do 50 000 €, a także kompleksowa opieka w trakcie całego procesu leczenia stanowiły główne filary tego bezpieczeństwa. 

W przypadku siły wyższej i ograniczeń w poruszaniu (aktualna pandemia) zorganizowanie leczenia na terenie kraju.

Nowe ubezpieczenie Global Doctors niezmiennie zapewni naszym klientom to, co najważniejsze – najwyższy poziom ochrony oraz kompleksowe leczenie w najlepszych, renomowanych, zagranicznych placówkach medycznych na świecie. Global Doctors to dodatkowo: 

 • Usługa Follow Up Care (kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia) dostępna w placówkach medycznych w Polsce lub za granicą, to klient decyduje czy wybiera placówki w Polsce czy za granicą.
 • Pokrywanie kosztów leków zakupionych poza Polską po powrocie z leczenia za granicą – jeśli lek nie jest zatwierdzony lub dopuszczony do obrotu w Polsce lub nie jest dostępny w Polsce w terminie i w trybie pozwalającym na kontynuację leczenia.
 • W przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (aktualny przykład pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę
 • Pokrywanie kosztów chirurgii odtwórczej
 • Jakie m.in. wchodzą w to terapie:
  • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ wymagającego leczenia lub potrzeba przeprowadzenia:
  • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
  • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
  • zabiegu neurochirurgicznego,
  • przeszczepu od żywego dawcy narządów,
  • przeszczepu szpiku kostnego

Podobną polisę posiada Wiener i nazywa się MediPass

Celem ubezpieczenia eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS jest pomoc w trudnej sytuacji zdrowotnej. Ubezpieczenie zapewnia klientowi dostęp do 2 eksperckich opinii medycznych z całego świata, bazujących na najnowszych osiągnięciach medycyny. 

W odróżnieniu od podobnych produktów istniejących na rynku, nasze ubezpieczenie jest opinią ekspercką. Oznacza to, że niekoniecznie musi odnosić się do wcześniej wystawionej opinii. Ekspercka opinia medyczna może po raz pierwszy diagnozować dolegliwość Ubezpieczonego. Wystarczy wykonać i dostarczyć badania potwierdzające występowanie objawów dolegliwości.

Ubezpieczenie można zakupić on-line, a prosta i intuicyjna ścieżka zakupu umożliwia zawarcie polisy w każdym momencie.