Same plusy dla Naszych Klientów

Ci Klienci, którzy znają nas dobrze wiedzą, jak ważne jest dla nas życie oraz zdrowie.

Dziś wyjaśnimy szczegółowo produkt oferowany naszym Klientom przez Generali TU S.A. – “Generali, z myślą o życiu PLUS”. Powiemy o tym dla kogo jest to ubezpieczenie, jaki zakres można znaleźć w wariancie pakietowym i własnym oraz PLUS dla naszych klientów w zakresie tego ubezpieczenia.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz ubezpieczenia chroniącego Twoje życie i zdrowie warto zadać sobie pytanie:

Kto zadba o finanse Twoich najbliższych, kiedy Ciebie zabraknie?

Jak zapewnić swoim najbliższym możliwość szybkiej spłaty zaciągniętego kredytu?

Jak zadbać o środki na leczenie oraz rehabilitację w przypadku wystąpienia takiej potrzeby?

Jak poważna choroba może zmienić Twoją sytuację finansową?

Jak zapewnić środki finansowe na leczenie dziecka?

Z naszym wsparciem w wyborze odpowiedniego pakietu ochrony jesteś w stanie zadbać o siebie i swoich najbliższych, a powyższe pytania przestaną spędzać Ci sen z powiek. Wraz z produktem “Generali, z myślą o życiu PLUS” proponujemy wybór jednego z ośmiu gotowych pakietów, gdzie istnieje możliwość podniesienia sum ubezpieczenia na wybranych ryzykach oraz dodanie do wybranego pakietu ryzyk dodatkowych. Jeżeli okaże się, że żaden z zaproponowanych pakietów nie spełni oczekiwań istnieje możliwość stworzenia tzw. Wariantu Własnego. W tej opcji istnieje możliwość wyboru pojedynczych ryzyk, jakimi Klient jest zainteresowany.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego proponujemy:

 • brak karencji
 • tylko trzy grupy wyłączenia odpowiedzialność: podanie przez Ubezpieczającego zawierania umowy nieprawdziwych lub niekompletnych informacji (3 lata); śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy; śmierć jest wynikiem wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmy, zamieszkach lub rozruchach;
 • możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez jej limitu;
 • umowa wypłata renty- w przypadku śmierci Ubezpieczonego nastąpi wypłata renty uposażonemu w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, przez okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia. Świadczenie min. 500 zł miesięczne przez okres min 3 lata max. 25 lat (dla maksymalnej kwoty renty brak limitu).

Jak dobrze wiemy nie tylko śmierć, ale również wypadek może się każdemu z nas przytrafić. Już tylko w wypadkach drogowych każdego dnia rannych zostaje średnio aż 108 osób. Dlatego wybierając tą ofertę w zakresie ubezpieczenia proponujemy:

 • możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia z tytuły trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • uszczerbek nawet do 2000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • dobry zakres Assistance dla Ubezpieczonego w każdym z wariantów- w zakresie m.in. wizyta lekarza lub organizacja i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, transport medyczny z miejsca zamieszkania do szpitala, wyznaczonego przez lekarza konsultanta, ze szpitala do szpitala, ze szpitala do miejsca zamieszkania, osoba towarzysząca przy transporcie do i ze szpitala; organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji; organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu drobnego sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego; pomoc domowa po hospitalizacji; opieka nad dzieckiem czy osobą niesamodzielną;

Nie każdy wie, że w przypadku wystąpienia śmierci Ubezpieczonego na terenie RP, osoba bliska może za pomocą centrum alarmowego zorganizować:

 • zakup trumny lub urny
 • kremację zwłok
 • przechowywanie zwłok
 • rezerwację terminów pochówku na cmentarzu
 • organizację ceremonii pochówku
 • transport zwłok do domu pogrzebowego, przewóz karawanem na cmentarz, kondukt pogrzebowy, opuszczenie trumny do grobu
 • wieńce żałobne
 • konsolacje
 • nekrologi
 • usługi florystyczne
 • usługi kamieniarskie.

To nie wszystko. W ramach Generali, z myślą o życiu PLUS oferujemy również szeroki zakres umów w obszarze poważnych zachorowań:

 • pobyt w szpitalu świadczenie już za 1 dzień pobytu;
 • aż 51 poważnych chorób w zakresie w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy inwazyjny oraz nowotwór przedinwazyjny (in-situ)
 • poważne zachorowania SU nawet do 1 mln zł.

Tutaj również istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe umowy:

 • poważne zachorowania- dodatkowe 11 jednostek chorobowych w zakresie, w tym nowotwór przedinwazyjny (in-situ);
 • druga opinia medyczna
 • 50 zabiegów medycznych specjalistycznych w 9 kategoriach (w zakresie m.in. cesarskie cięcie)
 • usługi medyczne.