Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia przy wyjeździe za granicę mogą obejmować następujące elementy:

 • koszty leczenia (KL) -  umożliwiają pokrycie kosztów pobytu w szpitalu czy wizyty u lekarza. W każdej sytuacji klient powinien najpierw skontaktować się z infolinią w Polsce, a potem podejmować leczenie (o ile jest stan zdrowia mu na to pozwala)
 • NNW –  oznacza, że w razie nieszczęśliwego wypadku otrzymamy odszkodowanie
 • Assistance – pomoc za granicą (szczególnie przy wyjeździe na narty powinna obejmować ratownictwo w górach), polisa ta daje, w zależności  od zakresu, np. pomoc na stoku, poszukiwanie na morzu, pomoc tłumacza, zastępczego kierowcę, hotele, nocleg, opiekę nad dziećmi, wpłatę kaucji, transport do kraju, itp
 • OC – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, czyli np. stłuczemy lampę w pokoju, zniszczymy komuś narty na stoku.
 • Bagaż podróżny – ubezpieczenie bagażu.
 • Uwaga – jeśli jesteś chory na choroby przewlekłe - zgłoś to, inaczej ubezpieczenie tego nie obejmie w większości firm.
 • Rozszerzenie ubezpieczenia o uprawianie narciarstwa czy innych sportów ekstremalnych,
 • Sprzęt sportowy – rzadko proponowany, gdyż np. warunki ubezpieczenia wymagają pełnej ochrony, a sprzęt na stoku jest jej pozbawiony, więc klient nie otrzyma odszkodowania.

Na terenie kraju działa nasza polska służba zdrowia czyli NFZ i ewentualnie ubezpieczenie NNW, o ile klient je posiada. Ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia nas do korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej ale świadczenia te otrzymamy tylko częściowo za darmo, częściowo będziemy musieli pokryć je sami. Z tego właśnie względu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia.

Przed wyjazdem z kraju trzeba w odpowiednim oddziale NFZ wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta stanowi dowód, że dana osoba jest upoważniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju. Wystawiając kartę, Narodowy Fundusz Zdrowia wyraża tym samym zgodę na pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w trakcie pobytu za granicą.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia kosztów leczenia (i przeważnie tak się dzieje) w przypadku, gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej oraz gdy początek choroby miał miejsce w kraju, jeszcze przed wyjazdem za granicę. Będąc w ciąży należy sprawdzić, czy dane towarzystwo pokryje koszty leczenia i do którego miesiąca ciąży ponosi odpowiedzialność.

Aby ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na leczenie za granicą musimy przedstawić firmie ubezpieczeniowej oryginały faktur za usługi medyczne, natomiast takie działania należy zawsze wcześniej uzgodnić z infolinią danego towarzystwa.

ZOBACZ PRZYKŁAD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

 

Za co turysta zapłaci z własnej kieszeni, wyjeżdżając na narty jedynie z EKUZ? – artykuł

Każdy, kto planuje wyjazd na narty czy snowboard, powinien zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oprócz tego specjaliści, na czele z Narodowym Funduszem Zdrowia, radzą, aby wykupić również prywatne ubezpieczenie. Za co każdy turysta będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, jeśli nie posłucha rady specjalistów?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju, na takich samych zasadach, jak jego mieszkańcy – czyli umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia. Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewni jednak pokrycia:

 1. kosztów leczenia, które są całkowicie lub częściowo odpłatne w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju,
 2. kosztów transportu medycznego do kraju (a w razie wypadku zagraniczny szpital leczy zazwyczaj pacjenta do momentu, aż osiągnie on stan umożliwiający jego transport do kraju),
 3. kosztów akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego (w razie zaginięcia lub wypadku na stoku),
 4. opłat za leczenie w prywatnych przychodniach (a często tylko takie mają do dyspozycji poszkodowani w ośrodkach narciarskich),
 5. kosztów odszkodowania dla osób trzecich, gdy spowodujemy wypadek na stoku,
 6. kosztów odszkodowania za złamania, skręcenia i inne uszczerbki na zdrowiu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma wiele licznych zalet (jest darmowa, nie ma wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia, działa niezależnie od przyczyny, dla której jesteśmy leczeni), jednak jest absolutnie niewystarczająca. Aby czuć się w pełni bezpiecznym, należy nie tylko wykupić prywatną polisę – trzeba również wiedzieć, jak się zachować w razie wypadku i znać swoje obowiązki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.