Ubezpieczenia komunikacyjne

 

OC – odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie działa na szkody wyrządzone osobom trzecim

OPIS OC

AC – auto casco zabezpiecza nas przed kosztami w przypadku szkody z naszej winy, gradu, pożaru i innych zdarzeń losowych

OPIS AC

MINICASCO – wersja auto casco ograniczona z reguły do kradzieży pojazdu, nie zabezpiecza nas przed kosztami naprawy pojazdu w przypadku kolizji z naszej winy, ale zabezpiecza od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, gradu, pożaru i innych zdarzeń losowych

OPIS MINICASCO

NNW – ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku zabezpiecza kierowcę i pasażerów

OPIS NNW

Assistance – pomoc w razie wypadku lub awarii

OPIS ASS

Ubezpieczenie szyb – pozwala bez kosztów lub z niewielkim udziałem własnym wymienić pękniętą szybę

OPIS SZYBY

Ubezpieczenie utraty zniżki – towarzystwo w przypadku szkody nie obniża zniżki za bezszkodowość

OPIS UTRATA ZNIŻKI