SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia zawodowe

  1. BHP w pełnym zakresie
  2. I pomoc przedmedyczna
  3. Szkolenia ppoż.
  4. Szkolenia dla osób wykonujących instruktaże stanowiskowe
  5. Szkolenia dla osób prowadzących prace w narażeniu na pola elektromagnetyczne
  6. Organizacja bezpiecznej pracy w sieci elektroenergetycznej
  7. Jak ocenić ryzyko zawodowe – zagrożenia przy urządzeniach elektroenergetycznych
  8. Analiza wypadków przy pracy wraz z zasadami pierwszej pomocy
  9. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych

Szkolenie pkt. 6 i 7 kierowane jest dla osób funkcyjnych oraz członków zespołów organizujących lub wykonujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych. Uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji.