SZKOLENIA BHP

Organizujemy szkolenia:

  • szkolenia wstępne – w pierwszym dniu zatrudnienia
  • szkolenia okresowe – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (6 miesięcy w przypadku pracodawców i kierujących pracownikami)
  • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • szkolenia z zakresu ppoż.
  • szkolenia dla osób wykonujących instruktaże stanowiskowe

Szkolenia organizowane są w formie zamkniętej dla danej firmy lub otwartej dla pracowników kilku firm.

 

Polecamy nowość w naszej ofercie, szkolenia BHP w formie e-learningu:

Pracownicy administracyjno-biurowi – 30,00 zł

Pracodawcy i kierujący pracownikami – 80,00 zł

Szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.