Poradnik ubezpieczeniowy

Jakie zmiany w ubezpieczeniach OC zaczną obowiązywać w 2012 r.?

Dotychczas, jeśli nie wypowiedziałeś umowy OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania, była automatycznie przedłużana na cały kolejny rok, nawet jeśli dzień później wykupiłeś ubezpieczenie w innej firmie. Podobnie było w przypadku zakupu samochodu używanego – jeśli nie wypowiedziałeś polisy „odziedziczonej” po poprzednim właścicielu w ciągu 30 dni, musiałeś opłacać składki w jej ramach. Jeśli w tym czasie wykupiłeś polisę gdzie indziej, musiałeś płacić podwójne OC.

Oto najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która wchodzi w życie 11 lutego 2012:

 1. Jeśli wykupiłeś polisę u innego ubezpieczyciela, a stara umowa uległa automatycznemu przedłużeniu, możesz ją wypowiedzieć. Zapłacisz za okres polisy, który już upłynął.
 2. Firma ubezpieczeniowa, w której wykupiłeś OC, ma obowiązek poinformowania cię o kończącej się ważności polisy – najpóźniej dwa tygodnie przed jej wygaśnięciem.
 3. Przy sprzedaży/kupnie używanego samochodu polisa będzie ważna tylko do końca okresu, na który została zawarta. Umowa podpisana przez poprzedniego właściciela będzie automatycznie wygasać. Będziesz mógł też wypowiedzieć „odziedziczoną” umowę OC u agenta w dowolnym momencie jej trwania (dotychczas miałeś na to miesiąc). Ale w dniu wypowiedzenia „starej” umowy musisz wykupić nowe OC.
 4. UWAGA! Sprzedając auto, masz obowiązek poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni i przekazania mu danych nowego właściciela.
 5. jeśli nabyłeś auto bez ważnej polisy OC to powinieneś ją wykupić w dniu zakupu auta, ale nie później niż w dniu wprowadzenia auta do ruchu.
 6. Po rozwiązaniu umowy przez nowego właściciela otrzymasz zwrot za każdy niewykorzystany dzień polisy, niezależnie od tego, czy wcześniej na podstawie umowy ubezpieczyciel wypłacał odszkodowanie – wcześniej w takiej sytuacji zwrot nie był możliwy.
 7. Przy wypowiedzeniu umowy OC będzie brana pod uwagę data jego wysłania (data stempla pocztowego), a nie jak dotychczas data dostarczenia wypowiedzenia do firmy ubezpieczeniowej. Nie dotyczy to jednak przesyłek nadawanych u niepublicznych operatorów- wtedy liczy się data wpływu do TU
 8. Wzrastają kary za brak OC – właściciel samochodu osobowego bez OC zapłaci dwukrotność płacy minimalnej, czyli 3000 zł (wcześniej – 1980 zł), a właściciel samochodu cięzarowego – trzykrotność płacy minimalnej. UWAGA! Ta zmiana obowiązuje już od 1 stycznia 2012!
 9. Jeśli kupujesz OC przez internet, dowodem na to, że posiadasz ubezpieczenie, jest wydrukowane potwierdzenie zawarcia polisy.
 10. Rezygnacji z ubezpieczenia nie trzeba przesyłać bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, można ją złożyć reprezentującemu firmę agentowi.

NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA

Holując auto czy będą holowanym przez inny pojazd Wasze polisy OC w razie kolizji nie obowiązują. Powstałą szkodę pokrywa się z własnej kieszeni lub z Auto Casco, o ile ubezpieczyciel uzna taką szkodę. Rozwiązaniem jest wykupienie przy OC pakietu assistance, działającego zarówno w trakcie wypadku jak i awarii. Wtedy ASS pokrywa koszty lawety. Otrzymując ASS darmowe zalecamy sprawdzić, czy działa ono również w razie awarii (pojazd holuje się z reguły po awarii, gdyż po wypadku drogowym nie zawsze jest na tyle sprawne, aby mogło być holowane)

 

JAK SPRAWDZIĆ, CZY POJAZD POSIADA POLISĘ OC – WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW KOLIZJI DROGOWEJ

Uczestnik stłuczki może sprawdzić, czy sprawca stłuczki ma ubezpieczenie, po numerze rejestracyjnym jego auta na stronie www.ufg.pl.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zgodnie z ustawą wypowiedzenie OC należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u uprawnionego agenta najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy OC składa się NA JEDEN DZIEŃ PRZED KOŃCEM UBEZPIECZENIA, jeśli ubezpieczenie kończy się w niedzielę, należy to zrobić najpóźniej w sobotę. Prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy w danym towarzystwie możemy przyjąć od Państwa wypowiedzenie.

Wypowiedzenie polisy OC nowego nabywcy składamy OD DNIA 01.02.2012 w każdej chwili i w tym samym dniu powinniśmy zawrzeć nowe ubezpieczenie OC. Proponujemy kontakt z nami od razu po kupnie samochodu, w celu obliczenia składki, dopłaty czy przyjęcia wypowiedzenia. Część towarzystw posiada obowiązkową rekalkulację składki czyli dopłatę (np. nowy Klient ma mniejsze zniżki, młodszy wiek czy krócej prawo jazdy), w takiej sytuacji jesteśmy w stanie doradzić Klientowi, czy powinien zmienić ubezpieczyciela czy pozostać w obecnym do końca okresu polisy.

 

SPRZEDAŻ/KUPNO POJAZDU

W ciągu 14 dni od zakupu sprzedający pojazd powinien zgłosić ten fakt w towarzystwie ubezpieczeniowym. Sprzedaż należy zgłosić jak najszybciej, aby uniknąć problemów w razie szkody z winy nowego klienta. W tym celu należy zgłosić się  do nas z umową kupna-sprzedaży oraz zaświadczeniem o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacji. Obowiązek wynika z ustawy.

przykładowy wzór umowy kupna-sprzedaży

 

KUPNO POJAZDU BEZ POLISY OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi klient kupujący pojazd bez polisy OC jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC w dniu zakupu, czyli w dniu podpisania umowy kupna lub wystawienia faktury zakupu lub najpóźniej w dniu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Jeśli auto jest sprowadzane zza granicy obowiązek ten dotyczy DNIA REJESTRACJI. Wydział Komunikacji w dniu odebrania stałego dowodu rejestracyjnego będzie sprawdzał polisę OC i musi ona być wystawiona w dniu rejestracji. Jeśli Klient nie ubezpieczy w tym dniu pojazdu musi się liczyć z karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykaz aktualnych kar znajdziesz na

http://www.ufg.pl/web/guest/oplaty-karne

NOWOŚĆ Przeczytaj artykuł: Znając rejestrację samochodu dowiesz się czy właściciel go ubezpieczył

 

KUPNO POJAZDU Z POLISĄ OC

Zgodnie z ustawą polisa OC powinna zostać przekazana Kupującemu pojazd, warto zobaczyć, czy:

 1. dostaliście całą polisę OC czy tylko mały certyfikat (większość firm wystawia polisę i dodatkowo certyfikat mieszczący się w dowodzie rejestracyjnym). Jeśli certyfikat – należy wymóc na sprzedającym wydanie polisy, gdyż na certyfikacie nie ma informacji o płatności w ratach i terminach rat.
 2. należy uważać na komisy samochodowe i handlarzy, gdyż mogą sprzedawać auta z polisą, którą wypowiedzieli i potem okaże się, że jeżdżą Państwo bez ważnej polisy OC.
 3. Czy polisa została zapłacona w całości, inaczej trzeba będzie uregulować ratę
 4. W jakiej firmie jest polisa, część firm ubezpieczeniowych stosuje tzw. rekalkulację czyli dopłatę do polisy, część firm zmienia dane na polisie bezpłatnie do końca jej trwania.
 5. Jeśli Kupujący lub jego współwłaściciel ma do 29 lat, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy w danym towarzystwie nie będzie dopłaty składki. Wtedy bardziej opłaca się jeździć 30 dni na polisie sprzedającego, wypowiedzieć i zawrzeć ubezpieczenie na siebie.
 6. Kupujący, zgodnie z nową ustawą ma prawo w każdej chwili a nie do 30 dni, jak było wcześniej, zadecydować, czy pozostaje w danym towarzystwie czy wypowiada umowę.
 7. Należy pamiętać, że polisę kupuje się zawsze na rok a płatność może być w ratach, więc nie można polisy wypowiedzieć po 6 miesiącach w terminie II raty tylko wyłącznie po roku, na dzień przed końcem polisy, w formie pisemnej. Dla większości towarzystw przyjmujemy wypowiedzenia, o ile są złożone w terminie, jedynie w Compensie i Benefii nie mamy uprawnień do przyjmowania wypowiedzeń.

Dokumenty wymagane do zmiany właściciela:

 • Prawo jazdy
 • Nowy dowód rejestracyjny lub dowód na poprzedniego właściciela, jeśli samochód nie został jeszcze przerejestrowany
 • Kopia umowy zakupu/faktury
 • Polisa z innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, na której jest określona wysokość zniżek, jakie klient nabył w OC, część towarzystw wymaga zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Prosimy o kontakt w celu ustalenia, jaki rodzaj dowodu na posiadanie zniżek będzie Państwa dotyczył.

 

PODWÓJNE OC – KONIEC PROBLEMÓW

Zdarza się, że:

 • Klient zbyt późno wypowiedział OC (niektóre firmy wymagają WPŁYWU wypowiedzenia na dzień przed końcem umowy a wypowiedzenie można złożyć wyłącznie pisemne, najczęściej dotyczy to tzw. Direct, czyli towarzystw internetowych)
 • kupił auto z polisą OC i zamiast ją wypowiedzieć do 30 dni po prostu zawarł nową polisę OC,
 • Klient nie wiedział, że polisa OC wznawia się automatycznie, o ile nie zostanie wypowiedziana.

w takiej sytuacji Klient posiada dwie polisy OC, i od 2012 roku nie będzie musiał płacić za obie. 2.02.2011 Rząd przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG  i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z nową ustawą:

 • klient, który zawarł umowę OC w formie elektronicznej, będzie mógł jako dowód posiadania polisy używać wydruku potwierdzenia zawarcia umowy;
 • za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, które zostało przesłane pocztą, uważa się datę stempla pocztowego (dotyczy to ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa OC), rolników (umowa OC) i właścicieli budynków rolniczych); UWAGA: DATA STEMPLA DOTYCZY TYLKO POCZTY POLSKIE, JESLI WYSYŁACIE PAŃSTWO PRZEZ INNEGO OPERATORA CZY KURIERA LICZY SIĘ DATA WPŁLYWU.
 • towarzystwa ubezpieczeniowe będą zobowiązane do informowania klientów, na dwa tygodnie przed końcem umowy, że polisa się kończy. W przesyłanym do klienta piśmie znajdą się także informacje o wysokości składki w przypadku przedłużenia ochrony na kolejny rok. Jeśli klient zdecyduje się nie przedłużać umowy, wówczas będzie musiał wypowiedzieć ją w dniu poprzedzającym koniec okresu ubezpieczenia;
 • kierowcy będą mogli wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie, jeśli dojdzie do podwójnego ubezpieczenia; zapłacą jedynie za okres, w którym ta polisa działała.
 • jeśli dojdzie do sprzedaży pojazdu, a nowy właściciel nie wypowie umowy z ubezpieczycielem, wówczas będzie ona trwała do końca okresu zawarcia I NIE BĘDZIE AUTOMATYCZNIE WZNAWIANA;
 • zwrot za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej będzie przysługiwał za każdy dzień, a nie jak dotychczas za miesiąc. Zakład będzie miał na wypłatę świadczenia 14 dni;
 • towarzystwo będzie miało prawo zażądać zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, w sytuacji kiedy klient nie poinformuje go o zdarzeniach, które miałby wpływ na wysokość składki; np. zatai informację o szkodach
 • umowa ubezpieczenia OC wygaśnie z chwilą zarejestrowania pojazdu poza granicami Polski.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

 

ZWROT SKŁADKI PO SPRZEDAŻY POJAZDU

Przy sprzedaży samochodu polisa OC jest przekazywana razem z pojazdem, nie ma możliwości odzyskania składki z OC, chyba, że nowy nabywca wypowie umowę. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne, czyli NNW, Auto Casco, assistance, zostają rozwiązane. Aby uzyskać zwrot należy zgłosić się do nas w celu wypisania druku o zwrot składki, dołączając kopię polisy. Ponieważ każde towarzystwo ma inny druk do zwrotu składki, prosimy o kontakt z nami.

 

SZKODY – CZY PODAWAĆ PRZY WYLICZANIU UBEZPIECZENIA?

Oczywiście, gdyż wpływa to na tzw. system Bonus-Malus, czyli zniżki, jakie Klient wypracowuje sobie posiadając OC/AC. Zniżki te, do maksymalnej wysokości 60%, są w zależności od towarzystwa przyznawane za 6-9 lat bezszkodowej jazdy. Pozostałe zniżki jak kontynuacja, jednorazowa wpłata czy promocyjne są dodatkowe, każde towarzystwo przyznaje inne zniżki. Natomiast każde towarzystwo uznaje system zniżek Bonus-Malus z innych towarzystw.

Należy uważać na zatajanie szkód z polisy, gdyż np. Warta sprawdzając Klienta w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, wymaga dopłaty do składki podstawowej oraz kary za zatajenie tego faktu (czyli klient zapłacił np. 300 zł ze wszystkimi zniżkami a stawka podstawowa to np. 1000,00 zł, więc musi dopłacić do 1000,00 zł oraz karę). Poza tym w przypadku szkody część ubezpieczycieli zażąda zaświadczenia o zniżkach i wtedy z reguły jest tam ujęta szkoda z polisy.

Od 2012 roku przy UFG – Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym działa ogólnopolska baza polis OC, gdzie praktycznie wszystkie towarzystwa sprawdzają historię szkód Klienta. Jeśli poda się nieprawdziwe dane to należy się liczyć z dopłatą do składki.

 

MIAŁEM WYPADEK, SPRAWCA NIE MIAŁ POLISY OC

W tym przypadku szkody pokrywa UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. By uzyskać odszkodowanie należy złożyć wniosek do jakiegokolwiek ubezpieczyciela, który ma za zadanie oszacować straty, a następnie przesłać niezbędną dokumentację do UFG. Wypłata odszkodowania może BARDZO przeciągać się w czasie, dlatego zawsze możemy skorzystać z naszego AC, ale wiąże się to z utratą zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Można również zrobić tak, że to UFG pokryje kwotę pobraną z naszego AC, co w późniejszym czasie pozwoli odzyskać zniżki. Tutaj jednak należałoby skontaktować się bezpośredni z tymi instytucjami.

Trzeba pamiętać, że UFG w każdym przypadku przystępuje do odzyskania wypłaconego odszkodowania od osoby, która wypadek spowodowała.

Dwanaście towarzystw ma już swoje konta w Ośrodku Informacji UFG. Dzięki nim szybko może sprawdzić, w ilu wypadkach uczestniczyło dane auto oraz uwzględnić te dane przy kalkulacji składki**. – W ten sposób ubezpieczyciele uzyskali możliwość weryfikacji prawdomówności swoich klientów o przysługujących im zniżkach – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  A tym samym otrzymali możliwość zwrotu nakładów jakie ponieśli na budowę tego Ośrodka – dodaje.  Odpowiednio wykorzystane przez ubezpieczycieli informacje, z bazy danych o szkodach, dają im poważne oszczędności. Część firm już występuje do swoich klientów o dopłaty składki za polisy, których cena była zaniżona. Została bowiem skalkulowana na podstawie nieprawdziwych informacji o przysługujących zniżkach.

Dodatkowo najpóźniej do końca I kwartału 2011 roku zamierzamy udostępnić  towarzystwom kolejną funkcjonalność, to jest informacje o historii ubezpieczenia danego klienta lub pojazdu – zapowiada prezes UFG.  Taka historia będzie zawierać szersze, kompleksowe informacje o: wykupionych polisach OC i AC, dane o wypłaconych odszkodowaniach jak i odmowach takich wypłat. Stanowić to będzie ostateczną podstawę dla systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

* UFG ma 30 członków, którymi są firmy ubezpieczeniowe oferujące w Polsce obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolników

 

WYNAJEM AUTA ZASTĘPCZEGO

2011-02-22

Poniższy tekst ma na celu przedstawienie problematyki związanej ze zwrotem kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w świetle aktualnej linii orzecznictwa sądowego – ,,Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest (…) pochodną odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, bowiem zgodnie z art. 822 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”[1]. Wątek teoretyczny niniejszego opracowania stanowić będzie jedynie tło do aktualnie wypracowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych w omawianym zakresie, na którą zwróciłam szczególną uwagę, gdyż, jak powszechnie wiadomo, to właśnie ona stanowi podstawę do interpretacji obowiązujących przepisów, co w konsekwencji ułatwia poszkodowanym dochodzenie roszczeń w omawianym zakresie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż podstawę do wypłaty świadczenia  z tytułu najmu pojazdu zastępczego stanowi art. 361 k.c., na mocy którego zobowiązany do wypłaty odszkodowania ma obowiązek naprawić straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, z zaznaczeniem, że powyższe musi nastąpić w ramach normalnego związku przyczynowego.

Inaczej mówiąc, uszczerbek majątkowy może mieć postać straty rzeczywistej (damnum emergens), która powoduje zmniejszenie majątku poszkodowanego oraz postać utraty korzyści, jakie mógłby osiągnąć (lucrum cessans), czyli utraty ewentualnych spodziewanych  dochodów, których osiągnięcie zostało uniemożliwione na skutek zaistniałej szkody.

W przypadku najmu pojazdu zastępczego jako stratę rzeczywistą potraktować należy kwotę, jaką płaci się za wynajem, natomiast utraconymi korzyściami może być np. dochód taksówkarza z racji prowadzonej działalności gospodarczej – odpłatnego przewozu osób.

Jak wspomniano powyżej, problematyka ta znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, które niejednokrotnie zajmowały stanowisko w przedmiotowej sprawie. Ze względu na złożoność materiału i wieloaspektowość przedstawianego problemu, opracowanie podzielono na następujące części, które w dalszej części zostały rozwinięte:

 1. Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osobie fizycznej nieprowadzącej takiej działalności.
 2. Istnienie związku przyczynowego.
 3. Różnice pomiędzy technologicznym a rzeczywistym czasem naprawy pojazdu.
 4. Refundacja kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku szkody całkowitej.

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osobie fizycznej nieprowadzącej takiej działalności

W praktyce często zdarza się, iż ubezpieczyciele uzależniają wypłatę odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego od tego, czy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Biorąc pod uwagę kompensacyjny charakter umów ubezpieczenia w ogóle i obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych w związku ze szkodą kosztów osobie ubezpieczonej, różnicowanie w powyższy sposób podmiotów niejako uprawnionych do zwrotu kosztów z tytułu najmu pojazdu jest – w opinii Rzecznika Ubezpieczonych – bezzasadne, gdyż w świetle art. 361 k.c. wynajem pojazdu zastępczego stanowi normalny związek przyczynowy z powstałą szkodą bądź wypadkiem.

Co więcej, w przypadku zwrotu kosztów wynajmu pojazdu osoba starająca się o ich zwrot nie musi informować ubezpieczyciela, czy wynajęty pojazd wykorzystywany był do celów gospodarczych, czy też prywatnych. Istotnym jest sam fakt wynajęcia takiego pojazdu.

Powyższe potwierdza w uzasadnieniu do wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie[2], zdaniem którego ,,Przyznać należy rację apelującemu, iż powód w żaden sposób nie udowodnił (…) prowadzenia działalności gospodarczej (…). Pomimo jednakże tej konstatacji roszczenie powoda odnośnie zwrotu kosztów pojazdu zastępczego należało uznać za częściowo uzasadnione, lecz w oparciu o inne względy. (…) w przypadku uszkodzenia pojazdu jego właściciel ponosi negatywne skutki w postaci niemożności korzystania z samochodu. Skutki te powinny być zniwelowane w taki sposób, aby wyrządzona szkoda była jak najmniej odczuwalna dla poszkodowanego. (…) pozbawienie poszkodowanego możliwości korzystania z jego samochodu w okresie, kiedy samochód ten podlegał naprawie i konieczność poniesienia wydatków w związku z wypożyczeniem pojazdu zastępczego należy do pojęcia szkody, do pokrycia której obowiązany jest ubezpieczyciel. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, do jakich celów służył poszkodowanemu uszkodzony pojazd (tj. gospodarczych czy prywatnych) (…). Nie jest też konieczne udowodnienie, że samochód jest potrzebny w życiu codziennym, bowiem posiadanie auta nie jest obecnie luksusem, a rzeczą typową. Szkoda powoda wyraża się więc w pozbawieniu go możliwości korzystania z samochodu – w trakcie naprawy”.

Pomimo więc, że w toku powyższej sprawy powodowie nie wykazali, iż prowadzą działalność gospodarczą, pozostało to bez znaczenia dla stanowiska Sądu, który uznał ich roszczenia w omawianym zakresie za zasadne. Biorąc pod uwagę powyższe, kwestia odmowy zwrotu kosztów z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego, zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nie prowadzącym takiej działalności, nie powinna budzić żadnych wątpliwości, z bardzo prostych względów, mianowicie takich, że wykreowany przez ubezpieczycieli podział w tym kontekście dla sądów nie istnieje.

W uzasadnieniu do wyroku Sądu pierwszej instancji w tej samej sprawie można przeczytać natomiast, że ,,Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostaje fakt, iż powodowie nie wykazali, by samochód służył im do użytku służbowego. Powodowie nie mają obowiązku ,,uzasadniania” potrzeby korzystania z pojazdu, który był im niezbędny i z którego korzystali do dnia wystąpienia szkody. Nałożenie na nich tego typu obowiązku prowadziłoby do sytuacji, że osoba poszkodowana jest zobowiązana niejako tłumaczyć w ogóle zasadność posiadania pojazdu (…) Przejęcie koncepcji zaproponowanej przez pozwanego oznaczałoby bezprawne zróżnicowanie sytuacji prawnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i osoby prowadzącej taką działalność, na korzyść tej ostatniej”[3].

W podobnym tonie wypowiedział się także Sąd Rejonowy w Częstochowie, który jednoznacznie stwierdził, iż ,,Okolicznością obecnie powszechną jest korzystanie z samochodów wykorzystywanych dla celów rodzinnych jako środka przemieszczania się, i nie jest to fakt nadzwyczajny. Jest to fakt normalny i powszechny. Nie ma też żadnych powodów, by różnicować sytuacje osób prowadzących działalność od osób, które takiej działalności nie prowadzą. Szkoda w rozumieniu cytowanego przepisu powstaje w obu sytuacjach. Ich rozmiar może być inny, ale to nie jest istotne dla samej zasady”[4].

W kontekście powyższego uwagę należy skupić również na kwestii konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, gdyż traktowanie odmiennie osób prowadzących działalność gospodarczą oraz nieprowadzących takiej działalności stanowi dyskryminację i może zostać uznane za niezgodne z powyższą zasadą.

Istnienie związku przyczynowego

Jak wspominano powyżej, podstawę dochodzenia zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego stanowi art. 361 k.c., na mocy którego najem pojazdu zastępczego potraktować można jako oczywiste  następstwo zaistniałego zdarzenia.

Logicznym jest bowiem, że skoro pojazd poszkodowanego znalazł się na skutek szkody bądź wypadku w zakładzie naprawczym, to poszkodowany pozbawiony jest możliwości posługiwania się uszkodzonym pojazdem, w związku z czym normalnym następstwem będzie tutaj wypożyczenie innego samochodu.

Powyższa opinia znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie, który zaznacza, że ,,Najem samochodu zastępczego, z uwagi na fakt braku możliwości korzystania z samochodu, który został uszkodzony w wyniku kolizji, której skutki odszkodowawcze ponosi pozwana, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem„[5].

Powyższe potwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie – ,,Faktem jest, że w przypadku uszkodzenia pojazdu jego właściciel ponosi negatywne skutki w postaci niemożności korzystania z samochodu. Skutki te powinny być zniwelowane w taki sposób, aby wyrządzona szkoda była jak najmniej odczuwalna dla poszkodowanego„[6].

Wynajem pojazdu zastępczego ma zatem zapewnić osobie poszkodowanej taki komfort funkcjonowania w codziennym życiu, jak przed zaistnieniem zdarzenia szkodowego, natomiast obowiązkiem ubezpieczyciela jest zwrot kosztów z tego tytułu w imię zasady pełnej kompensaty szkody, która wynika wprost z art. 363 § 1 k.c. Zasada powyższa prowadzi również do wniosku, że zwrot kosztów poniesionych  z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego powinien obejmować koszty wynajmu za cały okres, w którym pojazd nie nadawał się do użytku.

Urszula Borowiecka

_______________________________________
[1] Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2009 r. (sygn. akt I C439/08).
[2] Wyrok z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. akt V Ca1125/09).
[3] Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie dla Warszawy Śródmieścia z dnia 21 października 2009 r. (sygn. akt I C-upr 144/09/09).
[4] Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 października 2009 r. (sygn. akt I C 453/09).
[5] Ibidem.
[6] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. akt V Ca 1125/09).

 

 

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik ubezpieczonych

Komisja nadzoru finansowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny