OBSŁUGA PPOŻ

OBSŁUGA PPOŻ

  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
  • Wyposażenie nadzorowanych obiektów w niezbędne instrukcje oraz znaki.
  • Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
  • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym regularne kontrole
  • Poradnictwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według obowiązujących przepisów .

 

Poradnictwo:

zabezpieczenia ppoż budynków