KADRY

Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, problemem może być prowadzenie dokumentacji oraz śledzenie stale zmieniających się uregulowań prawnych.

W związku z tym nasza firma proponuje obsługę w zakresie kadr:

•Prowadzenie teczek osobowych pracowników
•Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
•Prowadzenie ewidencji czasu pracy
•Obowiązkowe zestawienia i zgłoszenia GUS, ZUS
•Prowadzenie dokumentacji socjalnej
•Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
•Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników
Oferta dostosowana jest do potrzeb Klienta i zależy od ilości pracowników.