OBSŁUGA BHP

PEŁNA OBSŁUGA BHP

 • przegląd stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymogów BHP
 • opracowywanie instrukcji BHP i instrukcji stanowiskowych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania,
 • analiza stanu BHP w firmie
 • pomiary środowiska pracy – czynników szkodliwych i uciążliwych
 • odpowiedzi na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy)
 • obsługa wypadków przy pracy (dochodzenia powypadkowe, dokumentacja, prowadzenie rejestru wypadków)
 • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP.
 • Przygotowywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki
 • dostawy ubrań i sprzętu ochronnego zgodnie z wymogami BHP.

Proponujemy nawiązanie stałej współpracy w zakresie obsługi BHP. Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta, ilości pracowników, charakteru działania firmy.