OBSŁUGA BHP

NIE CZEKAJ NA KONTROLĘ Z PIP, MY ZROBIMY TO TANIEJ

Szkolenia BHP on-line

Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • pełna OBSŁUGA BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pełna OBSŁUGA PPOŻ
 • analiza istniejącego stanu BHP
 • SZKOLENIA wstępne i okresowe BHP
 • SZKOLENIA POZOSTAŁE związane z bezpieczeństwem pracy.
 • dostawa i doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BHP ON-LINE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP ON-LINE

PLATFORMA SZKOLENIOWA KROK PO KROKU

KORZYŚCI:

 • najniższe ceny na rynku (cennik)
 • jako jedni z nielicznych w obsłudze BHP zawieramy szkolenia okresowe
 • brak konieczności śledzenia przepisów prawnych
 • redukcja kosztów ( zatrudnienie pracownika jest droższe niż umowa z zewnętrzną firmą)
 • profesjonalna obsługa nawet dla małych, kilkuosobowych firm, za niską cenę
 • podział ryzyka z usługobiorcą

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika. Nasza firma świadczy usługi w zakresie pełnej obsługi BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bhp – Dz. U. Nr 109, poz.704. Zgodnie z przepisami,  Pracodawca, który zatrudnia:

 • Do 100 pracowników powierza wykonanie zadań służby BHP przeszkolonemu pracownikowi lub prowadzi je samodzielnie. Wymagane kwalifikacje określone są szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Jeżeli w zakładzie pracy brak jest pracowników spełniających te wymagania, to pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby specjalistom spoza zakładu pracy.
 • Od 100 – 600 pracowników, ma obowiązek stworzyć służbę bhp, powinien stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę lub zatrudnić pracownika służby w co najmniej niepełnym wymiarze pracy posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
 • powyżej 600 pracowników, zatrudnić powinien jednego pracownika służby w pełnym wymiarze pracy na każdych 600 pracowników.

W każdej sytuacji pracodawca, w przypadku braku pracowników o odpowiednich kompetencjach, może powierzyć czynności należące do służb BHP firmie zewnętrznej.

Zgodnie z przepisami w zakładzie pracy musi zostać również przeszkolona osoba do udzielania I pomocy, a wykaz takich osób należy powiesić przy apteczce.